آبسه بار تولن چیست؟

غدد بار تولن (غدد وستیبولر بزرگ) در ساعات ۵ و۷ در عمق وستیبول، زیر عضله بولبوکاورنوسی و به اندازهٔ یک نخود قرار دارند و دهانه آنها در یک سوم تحتانی وستیبول در محل اتصال پرده بکارت به دیوارهٔ وستیبول باز می شوند.

غدهٔ بار تولن ممکن است دچار یک عفونت ساده شود، اما در شرایط التهاب مزمن، مجرای آن مسدود شده و موجب بروز کیست می شود که در صورت سوار شدن عفونت به آبسه می انجامد. بار تولینیت وابسهٔ بار تولن اکثرا پلی میکروبیالی بوده ولی در ۲۰ تا ۳۰٪ موارد نیسریا گونوکوک و درصدی نیز کلامید یا تراکوماتیس دخیل هستند و به همین دلیل توصیه می شود در تمامی بیماران با عفونت و آبسهٔ بار تولن کشت از سرویکس و واژن جهت کلامیدیا و گونوکوک به عمل آید.

ابسهٔ بار تولن معمولا یک طرفه بوده و سیری سریع داشته و ظرف ۲ تا ۳ روز تشکیل میشود و به صورت یک تودهٔ بسیار دردناک و حساسی و اغلب همراه با اریتم و تورم بر روی آن و تموج تظاهر میکند و بیمار به سختی (یعنی پا باز) راه میرود. در اکثر موارد در صورت عدم درمان ظرف ۲ تا ۴ روز خودبخود سرباز کرده و تخلیه می شود. ممکن است. علائم عمومی وجود داشته باشد.

 نمای تیپیک آبسهٔ بار تولن

(نکته) در کیست بار تولن درد، حساسیت، اریتم و التهاب وجود ندارد.

تدابیر درمانی Bartholin’s Abscess

در مراحل اولیهٔ بیماری (قبل از تشکیل تموج و آبسه) ممکن است به درمان با آنتیبیوتیک وسیع الطیف (آموکسی – کلاو)، نشستن داخل لگن آب گرم (۳ تا ۴ بار در روز هر بار بمدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه) و مسکن پاسخ دهد.

در مورد روش برخورد با آبسهٔ بار تولن کمی اختلاف نظر وجود دارد. پارهای بر این عقیده هستند که بهتر است از همان

ابتدا اقدام به کیسه سازی )Ula-as) (marsupialization در افراد با فعالیت جنسی بالا) نمود و پارهای نیز ابتدا اقدام به گذاشتن کاتتر word کرده و در صورت عود مجدد بیماری، کیسه سازی را مدنظر قرار میدهند.

Word catheter insertion

این عمل را میتوان به طور سرپایی در اورژانس یا مطب انجام داد.

ا) وسایل مورد نیاز

۱- کاتتر Word Bartholin’s gland

۲- سرنگ ۳CC(جهت پرکردن بالون کاتتر)

۳- سر سوزن نمرهٔ ۲۲ (برای پرکردن بالون کاتتر)

۴-اسپری یا محلول لیدوکایین ۱٪ یا ۲٪ (برای آنستزی)

۵- سرسوزن نمرهٔ ۲۸ یا ۳۰ و سرنگ ۳CC (برای آنستزی)

۶- تیغ جراحی نمرهٔ ۱۱ (نوک تیز جهت دادن برش) و هموستات کوچک

۷- گاز ۴×۴، نرمال سالین، محلول بتادین و دستکش جراحی

روش کار

۱- بیمار را در وضعیت طاق باز و پا باز قرار دهید.

۲- محل مورد نظر برای برش را (نزدیک رینگ بکارت) ضد عفونی و بیحس نمایید.

۳- در سطح داخلی آبسه، درست طرف خارج رینگ پردهٔ بکارت یک برش طولی به اندازه ای که فقط اجازه عبور کاتتر را بدهد (۲ تا ۴ میلیمتر) ایجاد نمایید تا محتویات آبسه به خارج راه یابد. برای اینکه برش بداخل ابسته برسد بهتر است در موقع برش، قاعدهٔ آبسه بوسیلهٔ انگشتان شست و سبابهٔ دست دیگر گرفته و ثابت نگه داشته شود.

۴- یک هموستات کوچک را داخل آبسه کرده و با باز و بسته کردن و حرکات چرخشی، لوکالیزاسیونهای احتمالی را از بین ببرید و آنگاه داخل آبسه را با ۲۰ تا ۲۵ میلی لیتر نرمال سالین بشویید.

۵ – از ترشحات آبسه و نیز سرویکس و واژن نمونه جهت کشت تهیه کنید.

۶- کاتتر Word را داخل آبسه کرده و آنگاه بالون آن را با ۲ تا ۴ میلی لیتر آب یا نرمال سالین (و نه هوا) پر کنید (بالون نبایستی به اندازهای پر شود که موجب درد در بیمار شود).

۸- انتهای خارجی کاتتر را به داخل واژن منحرف نمایید و با دستورات طبی بیمار را مرخصی نمایید کاتتر بایستی ۴ تا ۶ هفته در محل باقی بماند.

پیگیری و مراقبت بعد از عمل

۱ – بیمار تا سه روز بعد اقدام به نشستن داخل لگن آب گرم (روزانه ۳ تا ۴ بار هر بار بمدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه) نماید.

۲- درمان با آنتیبیوتیک (آمپیسیلین یا آموکسی – کلاو ۵۰۰ میلیگرم ۴ بار در روز) تا رفع التهاب و اریتم شروع شود.

۳- بهتر است حداقل برای ۲ هفته (و ترجیحاً تا پایان درمان) از نزدیکی خودداری شود.

۴- چهار تا ۶ هفته بعد کاتتر خارج شود(سر سوزن متصل به سرنگ از سر کاتتر وارد بالون شده و مایع داخل آن کشیده شده و در پایان کاتتر خارج میگردد).

۵- در صورتیکه قبل از مدت لازم کاتتر بیافتد، بایستی مجدداً کاتترگذاشته شود.

(نکته) در صورت عدم دسترسی به کاتتر word میتوان طبق روش کلاسیک اقدام به انسیزیون و درناژ آبسه (همراه با پر کردن داخل آبسه با گاز برای ۴۸ ساعت) نمود.

دسته‌بندی‌ها: بیماری زنان

برچسب‌ها: ,,,,,,,