آزمون ش – ب- ش (شرم، بی لیاقتی، شکست) مخصوص آقایان

درستی یا نادرستی این عبارات را در مورد خودتان مشخص کنید.

۱- من در شرایطی رشد کرده ام که ارتباطی با مادرم نداشتم یا ارتباطم با او بسیار کم بود.
۲- من در شرایطی رشد کرده ام که ارتباطی با پدرم نداشتم یا ارتباطم با او بسیار کم بود. ــــــــ
۳- پدر و مادرم از هم جدا شده بودند. ــــــــ
۴- من وقتی خیلی جوان بودم، در قبال فرد دیگری، مسوولیت (فیزیکی یا احساسی) داشتم. ــــــــ
۵- من در کنار پرستاری بزرگ شدم که همیشه ناراحت بود. ــــــــ
۶- من شاهد بوده ام که فرد مورد علاقه ام گاهی ناراحت می شد. ــــــــ
۷- گاهی در زندگی ام می خواستم از افرادی که دوستشان داشتم، حمایت کنم اما نتوانستم. ــــــــ
۸- به یاد دارم که در دوران جوانی، احساس ضعف می کردم. ــــــــ
۹- احساس می کردم وقتی بزرگ شدم، باید قوی باشم. ــــــــ
۱۰- هر چه بیشتر رشد می کردم، دستیابی به انتظاراتم برایم مشکل تر می شد. ــــــــ
۱۱- گاهی در زندگی ام احساس می کردم باید بی عرضگی دیگران را جبران کنم. ــــــــ
۱۲- من با انتقاد های زیادی زندگی کرده ام. ــــــــ
۱۳- من با یک یا دو فرد عبانی زندگی کرده ام. ــــــــ
۱۴- در میان اعضای خانواده ام، یک یا دو نفر بودند که از من انتظارات زیادی داشتند. ــــــــ
۱۵- در خانواده ی من، مسایلی وجود داشت که دوست نداشتم دیگران راجع به آن ها چیزی بدانند. ــــــــ
۱۶- من با یک فرد کمال گرا زندگی کرده ام. ــــــــ
۱۷- من خودم یک فرد کمال گرا هستم. ــــــــ
۱۸- من زمانی، برای مدت کوتاهی، استرس شغلی داشتم. ــــــــ
۱۹- من شغل مهمی را از دست داده ام. ــــــــ
۲۰- من زمانی در شغل مهمی، به طور ناگهانی تغییراتی را تجربه کردم. ــــــــ
۲۱- در یک یا چند مورد از شغل هایی که داشتم، عقایدم برایم مشکل ساز شده بودند. ــــــــ
۲۲- من در یک یا چند شغل، به شدت ناامید شده بودم. ــــــــ
۲۳- شعل فعلی من بسیار پایین تر از سطح من است. ــــــــ
۲۴- اگر درآمدم بیشتر بود، احساس بهتری داشتم. ــــــــ
۲۵- روش هایی برای کمک به افرادی که دوستشان داردم، پیش روی من قرار دارند اما پول مانع از آن می شود. ــــــــ
۲۶- ای کاهش قدرت و نفوذ بیشتری داشتم. ــــــــ
۲۷- من با خشونت زندگی کرده ام. ــــــــ
۲۸- من به طور مستقیم یا غیر مستقیم، مورد سوء استفاده ی جنسی قرار گرفته ام.
۲۹- من در زمینه ی عصبانیت، مشکل دارم. ــــــــ
۳۰- دیگران فکر می کنند من در زمینه ی عصبانیت، مشکل دارم. ــــــــ
۳۱- یکی از والدین یا پدر بزرگ یا مادربزرگ من افسرده یا نگران بودند. ــــــــ
۳۲- می دانم برخی از افراد مهم در زندگی ام را آزرده ام. ــــــــ
۳۳- من رابطه ی ناخوشایندی را تجربه کرده ام. ــــــــ
۳۴- من با دوستی زندگی کرده ام که همیشه ناراحت بود. ــــــــ
۳۵- من با دوستی زندگی کرده ام که مشکلاتی داشته که نتوانستم آن ها را حل کنم. ــــــــ
۳۶- احساس می کنم در روابطم با دیگران، فرد بی لیاقتی هستم. ــــــــ
۳۷- دوستم از من راضی نیست. ــــــــ
۳۸- به نظر می رسد من کافی نیستم. ــــــــ
۳۹- من نگران و افسرده هستم یا دیگران چنین نظری درباره ی من دارند. ــــــــ
۴۰- گاهی وقتی می خواهم دوستی را خوشحال کنم، احساس ناامیدی به من دست می دهد.

مجموع پاسخ های درست

دور پنج جمله ای که به آن ها پاسخ درسد دادید و برای شما اهمیت ویژه ای دارند، خط بکشید. سپس این جمله ها را در مقیاس ۱ تا ۱۰ ارزیابی کنید؛ به گونه ای که جمله ای را که از نظر استرس، فشار و ضربه ی عاطفی مهم تر بوده، با عدد ۱۰ و دیگر جملات به ترتیب اهمیت، بعد از آن مشخص شوند. این امتیازات را به مجموع امتیازات زیر اضافه کنید. (برای مثال، اگر دور شماره ۲۹ «من در زمینه ی عصبانیت، مشکل دارم.» خط کشیده اید، باید شوک عاطفی حاصل از آن را با امتیاز ۱ تا ۱ نشان دهید، به گونه ای که عدد ۱۰ بیشترین ضربه ی عاطفی را نشان دهد.)
۱- ــــــــ
۲- ــــــــ
۳- ــــــــ
۴- ــــــــ
۵- ــــــــ
مجموع ۱ تا ۵
مجموع امتیازات درست
جمع کل (حداکثر ۹۰ امتیاز)

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی,روانشناسی خانواده

برچسب‌ها: ,,,