آشنایی مقدماتی با گیاه دارویی گل گندم(گل ذرت)

آشنایی مقدماتی با گیاه دارویی گل گندم (گل ذرت)

گل ذرت- قنطوریون Blue bottle- corn flower

طبع :  گرم و خشک (ضد بلغم و سودا)

مصلح : عسل

ماده موثره : سیانیدین- شیشوربژنین

قسمتهای مورد استفاده گیاه : گل- بذر-همه قسمتهای گیاه

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

مدت زمان مصرف : نامحدود

مکانیسم اثر گل گندم :

تصفیه کننده خون- تونیک- محرک- ضد ورم- مدر- تسکین درد– تب بر- آرامبخش – مسهل (دانه)- نرم کننده- قاعده آور- قابض خفیف- ضد نفخ.

خلاصه مکانیسم اثر گل گندم :

مهمترین خاصیت آن تصفیه خون، خصوصاً از اخلاط سودا و بلغم می باشد. سپس خواص تقویتی و محرک و بعد از آن خاصیت مدر، ضد ورم، تسکینی، تب بر، آرامبخش، مسهل. سه خاصیت تصفیه کنندگی، تب بر و تسکینی این گیاه، از آن دارویی مناسب برای التهابات مفاصل و روماتیسم ساخته است. خاصیت مدر و مسهلی آن جهت رفع ادم و آسیت بدن اثرات مجریی دارد. خواص تحریکی و تقویتی آن بر روی دستگاه گوارش از آن داروی مناسبی جهت رفع یرقان (زردی) ساخته است.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,