آمزش تمرین کشش ران، زانو (Bhadrasana) و گردن گردن غلطون

کشش ران و زانو (Bhadrasana)

بطریقی بنشینید که زانوها از هم باز و کف پاها بهم متصل باشند. انگشتان پا را با دستهای خود قلاب کنید و پاشنه ها را به منتهی الیه وسط هر دو پا نزدیک نمائید(ش4) پس از چند ثانیه به حال عادی برگردید. این آسانا را با بالا بردن زانوها بیست بار تکرار کنید.

اثر

این آسانا باعث کشش عضلات داخلی ران و مفاصل زانو و مچ پا می گردد و بانوان حامله نیز می توانند آن را در تمام مدت حاملگی انجام دهند زیرا موجب قابل ارتجاع شدن عضلات لگن خاصره و دهانه رحم می شود و انجام مداوم آن باعث طبیعی و بدون درد زایمان شدن خواهد شد.

در انجام آسانای یوگا شتاب وجود ندارد و تمامم حرکات نرم و کنترل شده می باشند، در نتیجه اسید لاکتیک که مواقع در ماهیچه ها ایجاد می شود، در حالات یوگا بوجود نمی آید. زیرا شخص تمام حرکات را با توجه به مدت انقباض ماهیچه و ظرفیت آن انجام می دهد و امکان وجود چنین ماده مزاحمی که برای تجزیه شدنش انرژی از اعصاب می گیرد، بسیار کم است.

گردن غلطون

روی شکم بخوابید و آرنج ها را روی زمین قرار دهید. انگشتان دستها را روی سر قلاب کنید و سر را به جلو فشار دهید. تا چانه قفسه سینه را لمس کند (ش1). در این حالت پنج ثانیه توقف کنید.

دست چپ را زیر چانه و دست راست را سمت راست سر قرار دهید. چانه را بالا برید تا بسمت راست متمائل شود (ش2) در این حالت نیز پنج ثانیه توقف کنید. محل دستها را عوض کنید و در پایان سر را بسمت چپ حرکت دهید (ش3).

اثر

تمرین مذکور موجب چرخش مهره های گردن روی یکدیگر می شود و خشکی آنها را برطرف می کند.

آمزش تمرین کشش ران، زانو (Bhadrasana) و گردن گردن غلطون

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,,,