آناتومی دستگاه تناسلی مؤنث(۱)

توضیحاتی در خصوص لبه های کوچک، کلیتوریس،ستیبول، پرده بکارت را آماده کرده ایم با ما همراه شوید.

لبهای کوچک ( Labia Minora یا Nymphae ) :

به گزارش مجله زنان، به صورت دو چین در قسمت داخلی لبهای بزرگ قرار داشته و هر یک از آنها از دو لایهٔ پوست تقریباً غیر کراتینیزه تشکیل شده است و همتای پوست کف پیشابراه ناحیهٔ آلت تناسلی در جنس مذکر است . دو لب کوچک در قسمت فوقانی ( قدامی ) در محل اتصالشان به یکدیگر به دو لایه تقسیم می شوند که یکی روی کلیتوریس را پوشانده ( preptium ) و دیگری در زیر کلیتوریس قرار می گیرد ( Frenulum ) در قسمت تحتانی ( خلفی ) محل اتصالشان به یکدیگر به صورت یک ستیغ یا لبه در می آیند که به آن فورشت ( Fourchette ) گفته می شود ( شکل ۱ – ۱ ) . فورشت تقریباً در تمامی زایمان های واژینال و گاهی بعد از اولین نزدیکی جنسی پاره و از بین می رود . مابین فورشت و پرده  بکارت یک فضا یا ناحیه  فرو رفته وجود دارد که حفره  ناوی شل ( Fossa navicularis ) خوانده می شود . لبهای کوچک دارای غدد  سباسه و تعداد کمی غدد عرق است اما فاقد فولیکول مو و بافت چربی است . اندازه و شکل لبهای کوچک در سنین و نژادهای مختلف . متفاوت است . بطور کلی ، در دختران و زنان ازدواج نکرده لب های کوچک به وسیله لب های بزرگ پوشانده شده اند اما با افزایش سن و ازدواج و زایمان رشد لبهای کوچک بیشتر از لبهای بزرگ بوده و از خارج قابل رؤیت خواهند بود . لبهای کوچک در تحریک جنسی و نحوهٔ جریان ادرار نقش ایفاء می کنند .

۴ ) کلیتوریس ( Clitoris ) : یک بافت نعوظ پذیر لوله ای شکل در قسمت فوقانی ( قدامی ) فرج بوده و همتای پنیس در مردان است . در حالت عادی طول آن ۲ تا ۳ سانتیمتر و قطر آن ۲ تا ۳ میلیمتر است اما در اثر تحریک جنسی کمی طویل تر و قطورتر می شود . کلیتوریس از حشفه ( glans ) ، تنه و  دو ستون یا جسم غاری ( Corpora Cavernosa ) تشکیل شده است . بجز حشفه ، سایر قسمت های کلیتوریس توسط پره پوس پوشانده شده است . کلیتوریس مهمترین و اصلی ترین ارگان یا بافت شرکت کننده در تحریک جنسی و ارگاسم است و برخی از زنان فقط از طریق تحریک کلیتوریس به ارگاسم می رسند و حتی ممکن است بدون وجود واژن از طریق تحریک آن شخصی به ارگاسم برسد .

۵ ) و سستیبول ( Vestibule ) : به مدخل واژن دهلیز یا وستیبول گفته می شود و فضای محدود به سطوح داخلی لب های کوچک است ، منفذ پیشابراه ، دهانه غدد بار تولن ، حفره ناوی شکل و گاهی دهانه خروجی غدد و مجاری skene در وستیبول قرار دارند و پرده بکارت حد واصل آن با واژن می باشد .

۶ ) پردهٔ بکارت ( Hymen ) : به صورت یک پرده یا غشاء ظریف با پوششی از بافت اپی تلیوم شاخی است که مدخل واژن را بسته و برای عبور خون قاعدگی دارای یک سوراخ است ( پردهٔ نوع حلقوی ) . منفذ پردهٔ بکارت معمولاً منفرد و مدور بوده ، اندازهٔ قطر آن در یک فرد بالغ ازدواج نکرده از ۲ تا ۱۰ میلیمتر متفاوت است ( شکل ۲ – ۱ ) ، اما ممکن است متعدد ( غربالی ) ، هلالی ( crescentic ) ، منفصل ( Septate ) و یا مضرس ( fimbriated ) باشد . در معاینه ظاهری معمولا امکان افتراق پرده بکارت مضرسی شکل از پارگی نسبی حاصل از نزدیکی وجود ندارد . بعد از نزدیکی پرده بکارت در یک یا چند نقطه پاره شده و بعد از زایمان واژینال نیز فقط به صورت چند زائده یا ندول کوچک سیکاتریسه موسوم به myrtiform caruncles باقی می ماند .

( نکته )

برای مشاهده دقیق پرده بکارت و ( رؤیت خصوصیات فوق الذکر ) بایستی لب های بزرگ و کوچک و ناحیه فورشت با انگشتان یا وسایل مامایی بطور کامل باز و متسع شوند . بهترین وضعیت برای معاینه پرده بکارت ، وضعیت سجده ( Knee  –  Chest ) است .

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,