آیا امکان نزدیکی کامل بدون پاره شدن بکارت وجود دارد؟

پاسخ : بلی . همچنانکه ذکر شد ، اندازه سوراخ پرده  بکارت متفاوت است و هرگاه اندازه سوراخ بیش از ۵ میلیمتر باشد و  پرده از نوع ارتجاع پذیر باشد ( که در حدود دو سوم موارد از این نوع است ) و اندازه پنیس نیز معمولی باشد و نزدیکی بدون خشونت و مقاومت صورت گیرد ، امکان دخول کامل بدون پارگی پرده وجود خواهد داشت ( هر چند امکان پاره شدن نیز وجود دارد . )

پرسش : آیا پارگی پرده همیشه همراه با خونریزی است؟

پاسخ : خیر . بافت پرده بکارت معمولاً چندان غنی از عروق خونی نبوده و در بسیاری از موارد پارگی پرده بکارت بدون خونریزی است ( به همین دلیل هیمنورافی معمولاً موفقیت آمیز نیست ) . البته در چنین حالتی شواهد پارگی ( اریتم و یا اکیموز ) در لبه های پاره شده هایمن معمولاً وجود خواهد داشت .

پرسش : معیارهای تشخیصی باکره بودن یا نبودن چیست؟

پاسخ : تنها یافته تشخیصی دال بر باکره نبودن ، وجود پارگی عمیق پرده (   گرفتاری بیش از ۵۰٪ پهنای پرده در یک یا چند نفطه ) می باشد که اگر پارگی به رینگ پرده رسیده باشد ، تشخیص قطعی خواهد بود .

مؤلفه هایی که در تشخیص کمک کننده هستند ، عبارتند از : ( ۱ ) نوع پرده ، ( ۲ ) اندازه و خصوصیات سوراخ پرده و ( ۳ ) خصوصیات فورشت ( خلفی ) . پرده های حلقوی ( وجود پرده در تمام محیط وستیبول با یک منفذ در آن ) که سوراخی کوچک با حاشیه ای تقریباً منظم و صاف دارند ، پرده دست نخورده و سالم تلقی می شوند ( این مسئله در مورد پرده های غربالی نیز صادق است ) . پرده هایی که دچار پارگی شده اند ، دهانه ای بزرگتر از اندازه معمولی داشته ، حاشیه آن نامنظم بوده و ممکن است در آن نواحی بافت سیکاتریسه دیده شود ( با ذره بین دستی یا کولپوسکوپ قابل شناسایی است ) . وجود بافت سیکاتریسه بطور قطع بیانگر وجود سابقه صدمه به پرده بکارت و گذشت حداقل زمان ۱ تا ۲ هفته از حادثه می باشد . البته عفونت های مکرر ژنیتال نیز ممکن است موجب تغییرات مشابه ای همچون صدمات فیزیکی مکرر پرده بکارت شوند . اما در چنین حالتی عمق پارگی زیاد نخواهد بود ( کمتر از ۵۰ % پهنای پرده ) و با درمان عفونت و تجویر استروژن موضعی برطرف می شوند .

همچنان که ذکر شد ، در افراد با پرده مضرس و ارتجاع پذیر امکان نزدیکی کامل بدون پارگی پردد وجود دارد . در چنین مواردی ممکن است شواهد نزدیکی مکرر به صورت نازکی لبه سموراخ ، شلی و شکننده گی فورشت خلفی ، افزایش پیگمانتاسیون پرده و یا فرورفتگی خطی یا V شکل پرینه دیده شوند ( هیچکدام اختصاصی نیستند ) . در بسیاری از موارد برای رسیدن به تشخیص صحیح و دقیق ، گرفتن عکس از پرده و مقایسه کردن آن با اطلس پرده های طبیعی و غیرطبیعی الزامی است .

در پرده هایی که از طریق هیمنورافی ترمیم شده اند ، ممکن اسمت اسکار جراحی دیده شود . در غیر این صورت ، تشخیص غیرممکن خواهد بود . اما در مورد ترمیم پردد به طریق هیمنوپلاستی تغییرات ، آناتومیک تیپیک خواهد بود .

( نکته ) بیش از ۹۰٪ صدمات وارده به پرده در اثر حوادث ( افتادن روی اجسام نوک تیز یا داخل کردن آنها به داخل واژن ) به صورت سوراخ در نیمه خلفی پرده رخ می دهد .

دسته‌بندی‌ها: سلامت جنسی

برچسب‌ها: ,,,,,