آیا ریزش دائمی اشک یک بیماری چشمی محسوب می شود ؟

در این حالت چشم دائما اشک می ریزد. این بیماری دو علت اصلی دارد:

تورم چشمها (به قسمت تورم بافت ملتحمه مراجعه نمایید) و غدد اشکی که باعث ترشح بیش از حد آنها می شود، تحریک چشم به وسیله اجسام خارجی، آسیب دیدگی، اسیدهای فرار و غیره

ورم مجرای اشکی (که اشک را به سوی بینی می برد)

در هر دو حالت دوم ترشحی وجود دارد. مجرای اشکی به خاطر ورم مخاط آن و ترشح بیش از حد مسدود می گردد. گاهی اوقات امکان زخمی شدن این مجراها نیز وجود دارد که در این صورت فقط به وسیله سوند و عملهای کوچک جراحی برطرف می شود. ولی پس از آن درمانهای طبیعی (رژیم غذایی و بهداشت صحیح) از بازگشت بیماری جلوگیری می کنند.

چسبندگی پلکها

این ناراحتی ممکن است از علائم مربوط به رفتار عصبی (هیستری، فشارغیرعادی و غیره) همراه با فلج کامل یا ناقص عضله بالا برنده پلک و همچنین پارگی قرنیه باشد و یا یک نقص مادرزادی و یا اکتسابی باشد. علت و نوع بیماری نوع درمان را نیز مشخص می کند.

اورژوله

تعریف : در این بیماری جوشها یا دملهای دردناکی روی پلکها ظاهر می شود و یا اینکه بافت ملتحمه نزدیک به چشم متورم می گردد.

عامل ایجاد آن : بیماری به علت عدم پاکیزگی موضعی و تجمع مواد سمی به طور عمومی در بدن به وجود می آید.

درمان : سه یا چهار روز برای درمان این بیماری از طریق روشهای بهداشتی کافی است. ولی این بیماری می تواند چندین بار متوالی تا زمانی که مواد سمی موجود در بدن دفع نشده باشد، ظاهر شود. روشهای طبیعی- درمانی صحیح قادرند وضع بدن را نیز تنظیم کنند. روزه یا مصرف مواد غذایی به مقدار بسیار کم و پس از آن رژیم غذایی بسیار ساده کاملاً موثر است. ضمناً از نشستن در یک جا و بی حرکت بودن نیز خودداری کنید.

برگشتن پلکها

در بیماری اکثر وپیون پلک به عقب برگشته و قسمت مخاطی و قرمز آن ظاهر می شود.
برعکس در بیماری انتروپیون پلک به سمت داخل چشم لوله شده و مژه ها ممکن است قرنیه را تحریک و زخم کنند.
علتهای اصلی آن : فلج، جوش خوردن زخم، ضعف و یا انقباض عضله های آن.
درمان : بستگی به سرعت پیدایش بیماری دارد و مشورت با یکی از متخصصان طبیعی-درمانی ضروری می باشد.

ترشحات عفونی

این ترشحات در ورم بافت ملتحمه و گاهی اوقات در ورم حفره غدد اشکی دیده می شود، که به غیر قابل نفوذ بودن و بسته شدن مجرایی که چشم را به بینی متصل می کند (کانال بین چشم و بینی) مربوط می شود.
علتها و درمان آن : قسمت ورم بافت ملتحمه را مطالعه کنید.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,