آیا عسل سبب بهبود زخم ها می شود ؟

آیا عسل سبب بهبود زخم ها می شود ؟

امام کاظم (ع) فرموده است : «عسل برای بیماران شفای عاجل و قاطع است» سالها قبل از اینکه انسان به وجود عوامل میکروبی مانند باکتری ها، قارچ ها و کپک ها پی ببرد، عسل در عملیات جراحی و معالجه سوختگی ها استفاده می شد. براساس اطلاعاتی که امروزه راجع به عفونت ها در دسترس است پاره ای از ادعاها درباره اثرات معجزه آسای عسل در معالجه زخم ها قابل توجه است. در عسل مقدار رطوبت پائین (آب کم) فشار اسمزی زیاد و اسیدی بودنش باعث متوقف کردن فعالیت های عوامل عفونت زا و میکروب ها می گردد.

غلظت عسل باعث می شود پوششی روی زخم ها قرار گیرد، در عین حال به دلیل قابلیت حل آن در آب به سادگی قابل شستشو می باشد. از این لحاظ پزشکانی که عسل را برای معالجه زخم ها و جراحی ها به کار می بردند. برای آن اثرات معجزه آسایی قائل بودند.

عسل تراوشهایی از خود بیرون می دهد که به اندازه کافی همه جای زخم را می پوشاند، چرک ها را از بین می برد، از تغییر شکل و چروکیدگی بافت ها و جای زخم جلوگیری می کند و زخم را به کلی از وجود میکروب ها پاک می سازد.

بولمن عسل را برای درمان زخم های باز (دهان باز کرده) به کار برده و نتایج بسیار خوبی گرفته است.

زایس عسل را برای درمان بافت ها و دانه های متورم چرکی که گاهی بدن آدمی را فرا می گیرد و کار به جراحی کشیده می شود با شکافتن دانه های ورم کرده و ریختن عسل در درون آنها به طوریکه عسل به خوبی در شکاف زخم های جای بگیرد طی مدت 24 ساعت محل زخم ها را بهبود کامل بخشیده است. این کار را چند بار در روز تکرار کرده است.

ابن سینا، نیز در کتاب خود با ارج نهادن به قانون پزشکی می نویسد :

«عسل دردرمان زخم های گود چرکی موثر است» و مرهمی از عسل و آرد گندم را برای معالجه زخم ها تجویز می کند.

پلین کهین نویسنده و طبیعی دان رو می نویسد و روغن ماهی مخلوط با عسل تأثیر سودمندی روی زخم های عفونت یافته دارد. عسل از خون ریزی زخم ها جلوگیری می کند و موجب انعقاد سریع خون می گردد. به همین علت است که می توان زخم های روی پوست را به وسیله مالیدن عسل مالیدن عسل روی آن بهبود بخشید. در آکادمی علوم شوروی سابق عسل در درمان بیماری های تب خال موفقیت آمیز بوده است. عسل برای از بین بردن دمل های کوچک (تکمه ای)، طاعون و وبا داروی سود بخشی شناخته شده است، در صورتیکه با خون جوجه مرغ آمیخته شود درمان سوختگی و گزیدگی است.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,