اختلال در ارگاسم (نقطه اوج فعالیت جنسی) یعنی چه ؟

علایم و نشانه ها

• عدم توانایی در رسیدن به ارگاسم در طی نزدیکی جنسی و بعداز تحریک کافی
• تاخیر در رسیدن به ارگاسم، با وجود تحریک کافی
• ناراحتی و اظهار شکایت از عدم وجود ارگاسم

اگرچه که اکثر زنان از نظر بیولوژیک توانایی رسیدن به ارگاسم را دارند، بعضی زنان هیچ وقت ارگاسم را تجربه نمی کنند؛ بعضی گاهگداری آن را تجربه می کنند و دیگران در هر بار نزدیکی ارگاسم دارند . تغییر در حالت معمول شما که موجب ناراحتی و ناخشنودی از فعالیت جنسی گردد احتیاج به بررسی دارد.

اختلالات در ارگاسم به صورت سختی یا تأخیر دائمی یا مکرر در رسیدن به ارگاسم بعداز تحریک و برانگیختگی جنسی کافی تعریف می شوند. اگر این حالت موجب ناراحتی و شکایت شما نیست اختلال تلقی نمی شود. وقتی برای زنی که هرگز ارگاسم نداشته این تشخیص مطرح می شود از اصطلاح اختلال اولیه در ارگاسم استفاده می شود. وقتی زنی قبلا ارگاسم داشته ولی دیگر ارگاسم پیدا نمی کند از اصطلاح اختلال ثانویه در ارگاسم استفاده می شود.

اختلل ارگاسم خیلی مرتبط با اختلال در برانگیختگی جنسی است. به طور کلی اگر شما از فعالیت جنسی احساس لذت نکنید، ارگاسم نخواهید داشت. در بعضی از اختلالات ارگاسم زن دچار ارگاسم می شود ولی برای رسیدن به آن زمان و تلاش زیاد و بی دلیلی احتیاج است.

پاسخ جنسی افراد مؤنث پیچیده و در برگیرنده تمایل و تحریک جنسی است. فهم چگونگی پاسخ بدن شما به محرک های جنسی، شناخت مواردی که موجب لذت می شوند و صحبت با همسر در مورد نیازهای جنسی، مسائل مهمی برای رسیدن به ارگاسم هستند.

درصد زیادی از زنان (حدود یک سوم تا دو سوم تمامی زنان) برای رسیدن به ارگاسم احتیاج به تحریک کلیتوریس دارند. قبل از اینکه خودتان یا همسرتان، قبل یا حین نزدیکی اقدام به تحریک مستقیم کلیتوریس نکرده اید اصطلاح اختلال ارگاسمی شامل شما نمی شود. یک علت شایع دیگر این مشکل مصرف داروهای ضد افسردگی از گروهی تحت عنوان مهارکنندگان اختصاصی باز جذب سروتونین است. این داروها شامل فلوکستین، پاروکستین، سرترالین و سیتالوپرام هستند. سایر مشکلات فیزیکی شامل صدمه نخاعی، سایر اختلالات نورولوژیک (عصبی) یا آسیب فیزیکی و ضربات هستند. علل غیرفیزیکی شامل ممانعت جنسی، ترس از دست دادن کنترل یا سایر آشفتگی هایی که می توانند توانایی تمرکز بر احساس خوشایند جنسی را تحت تأثیر قرار دهند، هستند.

دسته‌بندی‌ها: سلامت جنسی

برچسب‌ها: ,,,