ارتباط عارضه ریزش مو با بیماریهای معده

ارتباط عارضه ریزش مو با بیماریهای معده

پیش از آنکه مطالب اختصاصی و یافته های پژوهشی خود را درباره ارتباط عارضه ریزش مو ، با بیماریهای معده به تفصیل بیان کنیم، ابتداء با استفاده از منابع علمی و آکادمیک، به شرح ساختمان معده و دستگاه گوارش پرداخته، سپس موضوع اصلی خود را دنبال می کنیم :

معده، یکی از اندامهای اصلی دستگاه گوارش می باشد، که عضوی کیسه مانند و عضلانی است. یاخته های ترشحی جدارداخلی، آن شیره های گوارشی را ترشح می کنند، و در مهره داران بین مری و دوازدهه (انثی عشر) قرار دارد، و در ابتداء و انتهای آن ماهیچه های فعال وجود دارد. معده از نظر گوارش مواد غذایی، دارای دو عمل مکانیکی و شیمیایی است.

عمل اول (مکانیکی) به کمک عضلات و عمل دوم (شیمیایی) در نتیجه فعالیت یاخته های ترشحی صورت می گیرد.

معده قسمت عمده و مهمی از لوله هاضمه در انسان است که میان مری و روده ی باریک قرار دارد. شکل و موقعیت معده بر حسب مقدار محتویاتش، پیشرفت هضم، قوت عضلات و وضع احشاء مجاور متفاوت است روی هم رفته کیسه ای است عضلانی و غشایی، و تقریباً به شکل گلابی است، که انتهای درشت آن در بالا ورأس باریک آن در پائین و بطرف راست و بالا خم شده است. مدخل معده به مری مربوط است، و آن را فم المعده گویند. و مخرج آن به ابتدای اثنی عشر متصل است ظرفیت معده در حدود یک یا یک لیتر و نیم است. هنگامیکه معده خالی است، جدارهایش روی هم قرارگرفته و در زیر حجاب حاجز مخفی می باشد، و وقتی که معده پر است، قسمت مهمی از حفره شکمی را فرا می گیرد و در اتساع معده ممکن است، کنار تحتانی آن به زهار برسد، یا در لگن خاصره باشد، و معمولاً حد تحتانی معده را با تاج استخوانی خاصره مقایسه می کنند. طول معده در حدود 20 سانتی متر است. معده دارای یک قسمت قائم است، که در پائین افقی می شود. قسمتی از معده، در زیر حجاب حاجز به شکل گنبدی قرار دارند، که برجستگی بزرگ نامیده می شود. این برجستگی به طرف بالا تا رأس قلب می آید و بین آن دو حجاب حاجز وجود دارد، که جدا کننده معده و قلب است. برجستگی بزرگ معده به طور غیر مستقیم با دنده ها و فواصل بین دنده چپ مربوط می شود، و تا فضای پنجمین دنده می آید، که این ناحیه به فضای تروب موسوم است. کبد در طرف راست شکم است، و قطعه چپ آن برروی معده تکیه می کند، که قسمتی از سطح قدامی آن را می پوشاند.

باید توجه داشت، که معده ی گوشتخواران و علفخواران و نیز علف خواران نشخوار کننده، و مرغان، هریک خاصیتی و شکلی و اجزایی متفاوت و مخصوص خود دارند.

معده، با چنین کیفیت پیچیده، که وظیفه حساس و پرتوان گوارشی را در دستگاه گوارش به عهده دارد، یکی از اعجوبه های کار خلقت است عمده ترین کارهای شیمیایی بدن آدمی، از کانال دستگاه گوارش صورت می گیرد، و ما در اینجا، به ماده ی عجیب و حیاتی بزاق که همیشه در حال آماده باش و مهیا برای کار است، اشاره می کنیم.

غدد مترشحه ی بزاق، با چنان حساسیت بی نظیری آماده کار است، که حتی با احساس بوی، یک غذای مطبوع و اشتها آور، تحریک شده و خودبخود شروع به ترشح می نماید، و بطور اتوماتیک فعال می شود.

اگر مقداری از ترشحات بزاق را مورد آزمایش قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد، که مملو از آنزیم هایی است، که این آنزیم ها با کاربرد پیچیده خود می توانند، کار گوارش را به فوریت آغاز نمایند. همه ی کارهای پیچیده ای که دستگاه گوارش از مبداء تا پایان انجام می دهد، از ابتدایی ترین مرحله آن که بزاق است، آغاز می گردد، که بابلع غذا رابطه کلی و جزیی با جوهر و ارگانیسم آن برقرار می کند، پس از بزاق لوله مری را در نظر می گیریم، طول این لوله به 23-25 سانتیمتر بالغ می شود، در حالیکه قطرآن از 2 سانتی متر تجاوز نمی کند.

از طریق مری غذا به داخل معده هدایت می شود، پس از ورود غذا به معده، جدارهای معده به اختلاط غذا با مواد ترشحی می پردازند، هنگامی که مواد غذایی با این آنزیمها و اسیدها که در معده، مخلوط و آغشته گردید، به مرحله ای می رسند، که پس از یک سلسله فعل و انفعالات شیمیایی، بدن بتواند، از آنها بهره برداری کند.

بطور کلی معده، مری، نای و پرزهای روده، که سازنده اسیدهای آمینه هستند، سیکل حیات را تداوم می بخشند و همین جوهر اسید آمینه است که کیفیت حیاتی فولیکولهای مو را سازمان می بخشد، هرگاه کوچکترین اختلالی در این دستگاه حساس و ظریف به وجود آید، سرانجام آن به حوادثی ختم خواهد شد، که موی سرنیز از آن مصون نخواهد ماند.

بسیاری از مردم که از انواع ناهنجاریها و ناراحتی های معده مانند زخم معده، کارنکردن صحیح آن، حالت گاستریک معده و نفخ و … رنج می برند درواقع دچار عوارض خطرناکی هستند، که از هر جانب مو و ریشه آن را تهدید می نمایند.

اضافه می کنیم، که مشروبات الکلی، شرایط آنزیمی معده را مختل و وظیفه مهمی را که برای رشد مو و تقویت آن، به عهده ی این قسمت از فعالیت ارگانیک بدن است، دچار بی نظمی می نمایند، که نتیجه ی آن در شرایط متعارف فروریختن مو یا تضعیف فولیکولهای آن می باشد.

مصرف نوشابه های غیرالکلی رنگارنگ اثرات نامطلوبی روی معده می گذارند، استعمال دخانیات ، به بروز سرطان در معده کمک می کند، و تغذیه ی مفرط از گوشتها، که غذای غیرطبیعی انسان است، برای معده زیان بخش است.

لذا آنانکه به سلامت خود مقید هستند، بهتر است از این مصارف بپرهیزند، زیرا در رابطه با استفاده از آنها، همچنانکه یادآور شدیم، عارضه های گوناگونی برای موها پیش خواهد آمد.

دسته‌بندی‌ها: پوست و مو

برچسب‌ها: ,,,,