از توجه و گوش سپردن به پیامهای بدن خود غافل نشوید

از توجه و گوش سپردن به پیامهای بدن  خود غافل نشوید

برای بیمار شدن می توانیم از توجه و گوش سپردن به پیامهای بدن خودداری کنیم. می توانیم عادتهایی مانند کشیدن سیگار، مصرف الکل و سایر مواد تخدیر کننده یا محرک را دنبال کنیم. می توانیم در مشاغل خسته کننده و تکراری روزمره مان درجا بزنیم. می توانیم برای لقمه ای نان، روح خود و آرزوهای خود را به راحتی در خود خفه کنیم. می توانیم دانه های حسادت، زیاده خواهی، تعصبات مختلف، ترس و نگرانی را در روح خود کاشته همه روزه به آنها سرکشی نموده و آب و کودشان دهیم و بطور کلی می توانیم اصول سلامتی را زیر پا گذارده، با جریان همگانی تبلیغات و تعلیمات شنا کنیم و پیش برویم. برعکس برای سلامتی اما باید آگاه بود و آگاهانه حرکت نمود و اصول و قوانین طبیعی را که ایجاد کننده و حامی سلامتی می باشند دنبال نمود.

بیماری چنانکه ذکر گردید در اثر تجمع مواد زائد در بدنی که به دلایل مختلف قدرت پاکسازی و دفع این مواد به میزان لازمه را از دست داده بوجود می آید. در حقیقت زمانی که میزان مواد زائد تولید شده در بدن به نقطه اشباع رسیده از ظرفیت سیستم پاکسازی روزمره بدن فراتر می رود”بیماری حاد” بروز می کند. سپس به محض اینکه میزان این مواد به حد قابل تحمل برای بدن برسد علائم بیماری که در حقیقت نشانه های پاکسازی هستند از بین رفته بیمار احساس بهبودی می کند. اگر شخصی در این مدت از دارو یا سایر روشهای درمان استفاده کرده باشد این بهبود را به حساب ٱن دارو یا آن روشها می گذارد. حال آنکه بهبود عملی خود انگیخته و خودبخودی بوده تنها در اثر تقلیل سموم در بدن بوجود میاید .به معنایی دیگر در اکثریت قریب به اتفاق موارد بیماریهای حاد، اگر به اندازه کافی صبر و تحمل نشان داده از مصرف دارو خودداری کنیم، بیماری(پروسه سم زدایی) دوره خود را طی نموده و بدن به حالت طبیعی خود باز می گردد. در حقیقت درک این مسئله به ما کمک می کند که با از بین بردن دلایل بیماری از بروز بیماریها مزمن جلوگیری کنیم.

بیماری تلاش بدن برای دفع مواد زائد تولید شده در بدن است. به چه معنا؟ کسی که ورزش می کند در هنگام ورزش دارای ضربان قلب بیشتر، تنفس شدیدتر، بالاتر رفتن درجه حرارت بدن، هجوم بیشتر خون به اعضاء مختلف، ازدیاد ترشحات مختلف از جمله تعرق و نشانه هایی مشابه اینهاست. البته اینها تنها نشانه های ظاهری و قابل مشاهده برای ما هستند چرا که در هنگام ورزش و ازدیاد فعالیت بدنی در درون سلولها نیز فعل و انفعالات سلولی شدیدتری برای تولید انرژی و خروج مواد زائد تولید شده صورت می گیرد.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,