از روشهای نادرست برای خلاصی از دستِ منِ ذهنی استفاده نکنید

از روشهای نادرست برای خلاصی از دستِ منِ ذهنی استفاده نکنید

قبل از اینکه وارد این بحث بشوم باید ابتدا کمی در مورد فرا آگاهی صحبت کنم. فرا آگاهی حالتی از نبودن منِ ذهنی است که فرد سرشار از دریافتهای خالص درونی میشود و حسی از لذت و سرور وصف ناپذیر وجودِ فرد را که در حالت بیداری هم میباشد فرا میگیرد. اصولا افراد به غیر از حالتِ خواب که منِ ذهنی را ندارند در بیداری فقط گاهاً در آگاهی که حضور خودِ واقعی با وجود منِ ذهنی است را تجربه میکنند که در مورد آن بسیار صحبت کردیم اما حالتی به غیر از آن نیز برای لحظاتی قابل تجربه میباشد به نام فرا آگاهی در فرا آگاهی شما بیدارید منِ ذهنی را ندارید و خودِ واقعی شما بی واسطه با ذات آفرینش یکی میشود البته در این حالت کارایی از نقطه نظر دنیایی، ارتباط بیرونی و عملی ندارد ولی چون حس عالی از لذت و شعف و سُرور خالص را به شما می چشاند امکان ندارد آن حس را با هیچ حس دیگری عوض کنید. نمونهای از این حالت در اُرگاسم یا اوج لذت جنسی برای هر دو جنس مرد و زن قابل درک و دستیابی است. منِ ذهنی تا قبل از این مرحله از سکس در تحقق زمینۀ سکس و کسب لذت اولیه است اما در لحظۀ اُرگاسم هیچ شراکتی ندارد و برای چند ثانیهای که اُرگاسم یا اوج لذت جنسی رخ می دهد چراغ منِ ذهنی کاملا خاموش میشود گویا در این بزمِ بزرگ فقط روح و جسم هستند که اجازه حضور دارند نه ذهن و منِ ذهنی اوشو معتقد بود که این اُرگاسم جنسی از منابع تامین کننده انرژی روح انسان است که با هیچ چیز قابل قیاس نیست و هرچه کیفیت آن عالی شود روح را بهتر تغذیه میکند.

خب از آنجایی که در اُرگاسم باید زمینه جسم و فیزیک بدن هم آماده باشند تا زمینه وقوع آن ایجاد شود لذا این محدودیت باعث میشود که تکرارپذیری ارُگاسم جنسی زمان و انرژی ببرد. انسان که برای هر چیزِ اصیلی یک بدل و میانبُر میسازد با درک این مطلب در طول تاریخ روش های نادرستی را که دقیقاً همین حس و حال را به فرد می دهد ابداع نمود، استعمال مواد مخدر سنتی و نوین، قرص های روان گردان و افراط در انواع مشروبات الکلی و … از این دسته اند که در کنارگذاشتن منِ ذهنی و تجربۀ حسی شبیه به حس فرا آگاهی در اُرگاسم جنسی را میدهد اما از آنجا که جسم ضعیف ترین عنصر وجودی انسان نیز در این امر شریک است از مصرف این مواد آسیب و صدمات قابل توجهی می بیند، علاوه بر این اضافه کنید کارهای خطرناکی را که فرد در این حالت بدون منِ ذهنی میتواند انجام داده و باعث آسیب های جدی به ماهیت حیاتی خودش شود اما از آنجا که فرد با یکبار تجربۀ مصرف این مواد، لذّت و شعف بیحدی از بیذهنی را تجربه میکند وقتی در حالت هوشیاری که مجددا با منِ ذهنیِ غرغرو و سرکش خود مواجه میشود به دلیل ضعف اراده قادر به کنترل منِ ذهنی نخواهد بود لذا مجددا دست به استعمال مخدرها، روانگردان ها و مشروبات میزند تا از دست منِ ذهنی خود فرارکند غافل از اینکه این کار او را به حس فرا آگاهی اصیل نمیرساند و نهایتا جسم او تحمل این بزم رویایی ساختگی را نخواهد داشت و ناشی از آسیب های مصرف آن مستهلک و نابود خواهد شد.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی خانواده

برچسب‌ها: ,,,,