چگونه در محل کار نه بگوییم

«وقتی برای ناهار می روی، ممکن است که آسپرین و یک جفت جوراب برای من بگیری»؟

 به گزارش مجله زنان، اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما معاون هستید نه یک دستیار اختصاصی. هیچ دلیلی ندارد که برای رئیستان اسپری، جوراب و یا لاک ناخن بخرید.

پاسخ: «امروز ناهارم را آوردهام و تصمیم ندارم از شرکت خارج شوم». یا «برای ناهار با کسی قرار دارم و وقت ندارم» یا «اگر بخواهم این کار را بکنم، نمی توانم کارهایی که به من محول کرده اید را تا پایان روز تمام کنم»

هشدار: به محض اینکه شروع کنید تا خریدهای شخصی رئیستان را انجام دهید درخواستهای دیگر او شروع می شود. دفعه بعد باید وقت ناهارتان را برای خرید غذای گربه و یا خرید کارت تبریک برای اقوام مسن و مریض او صرف کنید.

«با چک حقوق بعدیت، ۲ درصد تشویقی می گیری».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: در هر سازمانی، به بعضی از کارمندان بیشتر از دیگران بها داده میشود و تقریباً هر کسی فکر می کند که بیش از آنچه که حقوق می گیرد، ارزش دارد. مطمئن شوید که قبل از هر پاسخی، ارزشی خود را به خوبی میدانید.

پاسخ: «متشکرم، اما فکر می کنم توانایی من از هر کسی دیگری در این سازمان بیشتر است. من همکاری فوق العادهای داشته ام و امسال بسیار خوب عمل کردهام، خیلی بهتر و بیشتر از ۲ درصد تشویقی».

هشدار: ارزش شما برای سازمان، آنچه که خودتان فکر می کنید نیست بلکه آن است که مدیرتان فکر می کند. اگر بیش از حد اهمیت خود را ابراز کنید در خطر از دست دادن کارتان خواهید بود. خیلی احتیاط کنید.

«ممکن است حواست به کارمند جدیدمان باشد و فردا او را به همه معرفی کنی»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: میز شما پر از کارهای انجام نشدہ است نه وقت آن را دارید که به کارمند جدیدی خوشامد بگوئید و نه حتی تمایلی به انجام این کار دارید. این وظیفه مدیر شرکت است کاری کند که کارمندانش احساسی راحتی کنند، اگر این کار را نپذیرید شخصی دیگری مسئولیت آن را به عهده خواهد گرفت.

پاسخ: «فردا نه! خیلی کار دارم»

هشدار: توضیح دهید که چرا آنقدر کار دارید. رؤسای باهوش خواستار فعالی بودن هستند و درک می کنند که اگر نمیخواهید این مسئولیت را بپذیرید چه دلیلی دارد.

«با تو به جلسه خواهم آمد. میخواهم همراهت باشم و از تو حمایت کنم».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: همکارانی که بیش از حد در کارتان دخالت می کنند احساس خوبی را در شما به وجود نمیآورند. آنها در هر قدمی که بر می دارید همراهتان هستند زیرا فکر می کنند دارند از شما حمایت میکنند، یا در نقش پدر و مادر تان و یا به خاطر اینکه فکر می کنند همراهی با شما باعث میشود تا مهمتر دیده شوند.

پاسخ: «از لطفت ممنونم، اما می خواهم این کار را به تنهائی انجام دهم.

هشدار: به این فکر کنید که آیا این شخصی واقعاً میخواهد از شما حمایت کند و یا برعکس مترصد فرصتی است که موقعیت شما را به دست آورد – چنین چیزی در موفقیتهای آینده شما بسیار مهم است.

چگونه در محل کار نه بگوییم

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,,