اضطراب فراگیر

آیا اتفاقات دردناکی که زندگی شما را به خطر انداخته باشناد مثلا تصادف، کتک خوردن یا سوء استفاده برای شما رخ داده اند؟ آیا شده اتفاقات را در خواب یا به صورت فکرهای مزاحم به یاد آورید و نتوانید جلوی به یاد آوردن آنها را بگیرید؟ یکی از مواردی که چنین شرایطی ایجاد می کند، رویت یا ‏حضور داشتن در حادثه ای است.که باعث مرگ یکی از عزیزان تان شده است یا او را تا یک قدمی مرگ برده است. با حضور داشتن در حادثه ای که باعث مصدومیت و جراحت شما یا دیگران شده و ترس، وحشت و درماندگی شدیدی در شما ایجاد کرده است.

‏چنین آدم هایی معمولا حادثه را به یکی از روش های زیر به یاد می آورند: افکار و تصاویر مزاحم و آزارنده و خواب های تکرا ری؛ به یاد آوردن سریع گذشته، توهم یا خطا های ادراکی؛ وانجام دادن اعمال یا داشتن احساساتی که گویی آن حادثه در حال تکرار شدن است. آنها ازاحساسات، افکار، گفتگوها، فعالیت ها، آدم ها یا اما کنی که آن حادثه را زنده می کنند، اجتناب می ورزند گاهی اوقات نیز از لحاظ هیجانی بی تفاوت می شوند، از تماس های اجتماعی حذر می کنند و دل دماغ زندگی ندارند. وقتی نشانه ها شدید هستند و بیش از یک ماه طول می کشند، شخص دچار «اختلال استرس پس از ضربه» ‏است.

اضطراب فراگیر

آیا در مورد همه چیز نگران هستید و به طور کلی و به شکل مبهمی اضطراب دارید؛ اضطرابی که ماندگار و مفرط است ؟ در این نوع اضطراب گاهی اوقات می توانید بگویید چکاننده نگرانی های تان چه بوده است و گاهی اوقات ‏نمی توانید بگویید چرا نگران هستید.

‏اکثر آدم ها نگران می شوند و گاهی اوقات نمی تواند جلوی نگرانی خود را بگیرند ولی بعضی از آدم ها بیش از حد نگران هستند. آنها معمولا نگران مسائل مالی،کار، ‏امور اجتماعی، بیمار شدن یا تصادف خود یا بستگان شان ‏هستند. این نگرانی و نشانه های اضطرابی آن گاهی اوقات شخص را ناراحت ‏می کند و به عملکرد شغلی، اجتماعی یا شخصی آنها لطمه می زند.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی,روانشناسی خانواده

برچسب‌ها: ,,