انجام تمرینات یوگا در تمام لحظات زندگی

انجام تمرینات یوگا در تمام لحظات زندگی

در حالت ایستادن صحیح محور مرکزثقل بدن، عمود به زمین می باشد و ستون فقرات در حالت مناسبی واقع می شود و شخص کمتر دچار بیماریهای مربوط به آن خواهد شد.

شما با دیدن اشکال فوق می توانید حدس  بزنید که ایستادن خیلی خوب به تنهائی تا چه اندازه در سالم نگاه داشتن دستگاههای بدن نقش مهمی را بازی می کند و همچنین ایستادن خیلی بد می تواند به تدریج موجب ضعیف شدن دستگاه تنفس و گوارش و سایر دستگاههای بدن شود و پس از مدتی شخص را دچار پیری زودرس کند.

با مطالعه اثرات آساناهای مختلف روی اعضاء و دستگاههای عمومی بدن متوجه این نکته نیز شده اید که انجام تقریباً تمام حرکات یوگا تأثیر مثبتی روی کار دستگاه تنفس و قابل انعطاف کردن دنده ها و عضلات قفسه سینه دارند و تمرین تنفس دیافراگمی (کاپلابهاتی) موجب تحریک پرده جنب شده و انجام تنفس های عمیق را آسان تر می کند و می دانید که دستگاه تنفس سالم و ششهای نیرومند، در سالم و شاداب نگاه داشتن یاخته های عصبی که سبب قوی شدن اعصاب و ازدیاد نیروی فکر و تمرکز فکر می شود، چه نقشی مهمی را بازی می کند.

انجام تمرینات یوگا می توانند با لحظه های زندگی منطبق باشند و شما که مایل به انجام حالات یوگا هستید، در اکثر اوقات می توانید دقایقی از اوقات روزمره خود را به انجام چنین نرمشهای دلپذیری اختصاص دهید.

شما اکنون اعضاء و دستگاههای بدن خود را می شناسید. می دانید که کار آنها چیست و ارتباط شان باهم سبب بوجود آمدن اعمالی از قبیل تغذیه، تنفس، دفع مواد زائد از بدن و ارتباط انسان با محیط از طریق حواس پنجگانه، می شود. و می دانید که از آنها چگونه مراقبت نمائید و اگر هم مدتی در انجام آساناهای یوگا تجربه داشته باشید، ارتباط فکر و جسم را متوجه خواهید شد و این حقیقت را عملاً حس می کنید که بیماری یکی از آنها سبب بیماری آن یکی نیز می شود و با تکنیک هائی که در یوگا آموخته اید می توانید با انجام حرکات مختلف و رعایت دستور غذایی و مصرف نکردن مواد سمی، جسم را سالم و شاداب نگاه دارید و با انجام تکنیک هائی که جهت آرام فکر می دانید، می توانید در مواقع بحرانی و اغتشاشات فکری ، آنها را بکار برید. در نتیجه مرض را از طریق پیدا کردن علت، ریشه کن کنید و در تمام اوقات جسم و فکر را مانند دو کفه ترازویی می بینید که اگر یک کفه سنگین تر یا سبک تر بشود. وجود نارسائی را در یکی از آنها می سنجید و یا قوای فاعله خود که قبل از آشنا شدن با تکنیک های یوگا برایتان ناشناخته بود، اقدام به تراز کردن کفه ها، یعنی هماهنگ نمودن قوای روانی و فیزیکی خود می کنید تا دوباره حساسیت و دقت خود را باز یابند.

اکنون قادر هستید با تمرکز فکر قوای پراکنده روانی خود را مرکزیت دهید و از هدر شدن آنها جلوگیری کنید یا حداقل قوای خود را شناخته اید و می دانید که وجود انسان غنی از نیروهای مختلف است و خیلی عظیم تر از آن است که بتوان ادعا کرد که تمام آنها شناخته شده اند.

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,,