انجام چه حرکاتی سبب افزایش قد می شود؟

انجام چه حرکاتی سبب افزایش قد می شود؟

تمرین 1 طرز قرار گرفتن ،به پشت روی زمین دارز بکشید سر را هر چه بیشتر به طرف عقب بدهید و پشت و استخوان های کتف را به هم بچسبانید و شانه را به طرف پایین بدهید .بدن شما باید کاملاً کشیده باشد .سینه را در حال آزاد بگذاید و شکم را تو بدهید و پاها را به هم چسبیده دراز کنید در این حالت دست ها را نیز در طرفینسر بالا ببرید .

  1. ابتدا دراز بکشید حالا پاها را در همان حال دارزکش روی زمین از هم باز کنید به طوری که نسبت به هم تشکیل یه زاویه 45 درجه را بدهند . پاها را در حد امکان باز و بسته کنید .این تمرین باعث می شود مفاصل بالای ران ها بکار بیافتد.
  2. نوک پنجه ها را که در حرکت قبلی در امتداد پاها قرار داشت به طوری خم کنید که به صورت عمود بر ساق ها در آید و در این حالت تا حد امکان پاها را به هم نزدیک و از هم دور کنید اما مواظب باشید که زانو ها از زمین جدا نشود و ران ها و ساق ها پیوسته در یک امتداد قرار گیرد .

“این تمرین را روزی 4 بار شروع کنید و بعد ها روزی 8 بار تکرار کنید. ”

تمرین 2

حرکات (1)

ایستاده پاها را به اندازه عرض باز کرده و دست ها را دور از کتف ها به چرخش در می آوریم .یکبار از پشت به جلو دست ها را می چرخانیم و یکبار از جلو به طرف پشت این حرکت را انجام می دهیم .

این حرکات باعث می شود تا خون تا نوک انگشت های دست شما هدایت شود .

حرکت (2)

پاها را جفت کرده ومستقیم می ایستیم و سپس روی انگشتان پا بلند شده و دستها را نیز تا حد امکان بالای سر گرفته وخود را به طرف بالا می کشیم .

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,