با پیاده روی، خوردن شیرینی را دفع کنید

پیاده روی خوردن شیرینی را دفع می کند

دفعه بعد که احساس کردید دلتان برای یک ذره شیرینی غش و ریسه میرود، تند و چالاک ازمنزل خارج شوید، و شروع کنید به قدم زدن .

بر طبق یک بررسی که توسط دانشگاه ایالت کالیفرنیا در لانگ بیچ انجام شد، چنین نتیجه گیری شده که یک پیاده روی تند و چالاک به مدت 10 دقیقه شما را به مدت زیادی پر انرژی تر خواهد نمود، تا یک غذای مختصری از شیرینی جات. ممکن است در اثر کمبود انرژی شما وادار شوید که در اولین فرصت سراغ مواد قندی را بگیرید!

12 نفری داوطلب بعد از پیاده روی و یا خوردن مختصر غذایی از شیرینی به مدت 12 روز میزان سطوح انرژی خود را ارزشیابی نمودند. شرکت کنندگان در این تجربه به این نتیجه رسیدند که بعد از خوردن یک تکه شیرینی، یک جریان مختصر انرژی در آنها ظاهر میشد و در مدت کمتر از یکساعت دوباره بیشتر از سابق احساس خستگی و پریشانی روحی به آنان دست می داد اما بعد از آنکه به مدت ده دقیقه پیاده روی تند و چالاکی در پیش می گرفتند، احساس می کردند که به آرامی به مدت بیش از دو ساعت پر انرژی می شدند.

در واقع اگر قرار باشد برای بر انگیختن انرژی وزش موثرترین راه حل باشد، پس از چرا باید متوسل به مختصر غذای شیرینی شد، چه بهتر که راه حل صحیح و موفقیت آمیز را انتخاب کنیم.

دکتر رابرت تایر، پروفسور و رهبر مطالعات روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در لانگ بیچ می گوید : «مردم به خاطر انرژی سریعی که می طلبند، سراغ شیرینی جات می روند، پس از گذشت مختصر زمانی آنها بار دیگر نمی توانند انرژی دلخواه خود را حتی با همان مقدار شیرینی که قبلاً خورده بودند بدست بیاورند»

نظریه دکتر تایر به شرکت کنندگان در این برنامه این بود که وقتی تأثیر خوردن شیرینی برای رفع هیجان و کسب انرژی موقتی و یا بی نتیجه باشد، و در مقابل با پیاده روی کوتاه مدت بتوان انرژی آرام و طولانی کسب کرد، چه بهتر که عادت خوردن شیرینی را با قدم زدن کوتاه مدت عوض کنید. و بی جهت کالریهای اضافی وارد بدن خود ننمائید.

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,,,