بررسی مراحل مختلف رشد مو

در چرخه ی رشد موها سه مرحله آناژن، کاتاژن و تلوژن قابل تشخیص می باشد.

آناژن :

این مرحله که دوره ی رشد موها می باشد برای موهای سالم سر به طور متوسط ۲ تا ۶ سال و برای موهای سایر نقاط بدن ۱ تا ۶ ماه به طول می انجامد. طی این مرحله مو رشد خود را می کند. به آن معنا که پس از گذر از این مرحله مو دیگر رشد نمی کند. طول زمانی این مرحله در مقایسه با دو مرحله دیگر چنان طولانی است که عمر مو را می توان به طول مدت مرحله آناژن نسبت داد. در هر زمان بطور متوسط ۸۵ درصد موها در مرحله آناژن هستند. این مرحله ابتدایی ترین مرحله ی رشد است و در این دوره مو سریع تر از سایر مراحل رشد می کند.

این مرحله در زنان تا ۶ سال و در میان مردان ۳ سال به طول میانجامد (از این رو بلند کردن مو نزد زنان راحت تر است) طی این مرحله بطور معمول رشد مو بین ۳۶ سانتی متر تا ۱۰۰ سانتی متر است. البته موهای مناطق دیگر بدن سیکل زندگی کوتاهتری دارند (چند هفته یا حداکثر چند ماه) و به همین خاطر معمولاً کوتاهتر هستند و قبل از آن که خیلی بلند شوند می ریزند. مژه ها و ابروها نیز هر ۸-۶ هفته یکبار جای خود را به تار مویی جدید می دهند.

کاتاژن :

در این مرحله مو دیگر رشد نمی کند بلکه خود را برای افتادن و دادن جای خود به موی دیگر آماده می کند. این مرحله ۲ تا ۳ هفته به طول می انجامد. این دوره در واقع دوره ی کوتاهی است که طی ان تقسیم سلولهای ماتریکسی متوقف و فولیکول مو از ناحیه ی پاپیلا جدا می شود. پس از مرحله ی رشد، مو وارد مرحله استراحت می شود که ۶-۳ ماه به طول میانجامد (در هر زمان از زندگی ما % ۹۰ موها در مرحله رشد هستند و تنها % ۱۰ آن ها در مرحله استراحت به سر می برند)

در این دوره فولیکول مو (رشته ای قابل ارتجاع است که مانند نخ نازک رشد می کند و از روزنه ای کوچک روی پوست سر شما خارج می شود) جمع می شود و پیاز مو رنگدانه هایش را از دست می دهد و از ریشه دور می شود و از همین جاست که مو شروع به شل شدن می کند و براحتی یا شانه از جای خود خارج می شود. اگر با تلاش زیاد یکی از موهایتان که در مرحله رشد است و محکم به سرتان چسبیده را بکنید رنگدانه ای را در انتهای آن خواهید دید (ملانین = حاوی رنگدانه سیاه) اما مویی که بطور طبیعی می افتد در انتهای خود رنگ پریده و بدون پیگمان است.

دسته‌بندی‌ها: پوست و مو

برچسب‌ها: ,,,