بهترین غذاها برای تندرستی

گوشت : به ویژه گوشت، بزغاله، گوساله کوچک و بره.
گندم که آمیزه های آن پاک شده باشد و محصول کشت باید آسیبی ندیده باشد.
شیرینی که با مزاج سازگار باشد.
نوشابه خوشبوی ریحانی.

در غذهای اصلی به جز این ۴ نوع نباید غذای دیگری مورد اعتماد قرار گیرد مگر از روی ناچاری و یا برای چاره جویی بیماری و پیشرفت بهداشت انتخاب گردد.

• در بین میوه ها آن هایی که مشابه غذا هستند عبارتند از :

انجیر و انگور: مشروط بر این است که این میوه ها بی آفت ها و کاملاً رسیده و بسیار شیرین باشند.
خرما : در سرزمین هایی که به خوردن آن عادت دارند.

نکته : هنگامی که میوه تناول شده است و در بدن مواد زائدی تولید کرده است بهتر است برای دفع فوری آن ها اقدام شود (باید فوراً آن را استفراغ نمود)

• چه موقع و در چه زمانی می توانید غذا بخورید :

۱- غذا را نباید بدون آمادگی و اشتها مورد مصرف قرار دهید.
۲- اگر اشتهای پیدا شده مانند اشتهای اشخاص مست، کاذب نباشد نباید خود را گرسنه نگه داشت.
۳- کسی که بیماری تخمه (پرخوری) دارد، وقتی خود را گرسنه نگه می دارد معده اش پر از خلط های چرکی و ناپسند می شود.
۴- در زمستان غذایی باید تناول شود که گرمی می بخشد و در تابستان غذایی که سردی دهنده است و یا گرمی آن اندک می باشد.
۵- گرمی و سردی غذا هرگز نباید خارج از توان شخص باشد.
۶- اگر خوراک بندآوردنی باشد گشودنی بخورد تا بندآوردنی تخلیه شود و بعد به طور متناسب حال خود را گرسنه نگهدارد.
۷- کسی که طالب تندرستی است، چه غذایش اشتباهی باشد و چه نباشد، نباید قبل از پیدا کردن اشتها و پیش از تهی شدن معده و روده های بالایی (منظور روده باریک) از غذای قبلی، غذا بخورد.
۸- زیان بخش ترین نوع غذاخوردن آن است که قبل از هضم و پخته شدن غذای قبلی، غذای دیگری بر آن وارد شود بدترین کارها انباشتن شکم و پرخوری است، به ویژه اگر غذا از نوع ناپسند باشد.

دسته‌بندی‌ها: تغذیه و سلامتی