بهداشت جنسی چیست؟

بهداشت جنسی چیست؟

بهداشت جنسی در واقع بیان مثبتی از ویژگیهای جنسی یک فرد است. ویژگیهای جنسی یک فرد در برگیرنده مسائلی مثل به خود ارزش دادن، تصور جسمانی از خود، نقشهای اجتماعی و ارتباطات می باشد.

ارزش دادن به خود یعنی چگونگی احساس که مردم در مورد خودشان بعنوان یک مرد یا زن دارند.

منظور از تصور جسمانی چگونگی احساسی است که افراد در مورد بدنشان دارند و چگونگی راههائی که از جسمشان بهره می برند.

نقشهای اجتماعی یعنی نقشهائی که افراد در جامعه برعهده می گیرند و انتظاراتی که دیگران از آنها دارند.

منظور از ارتباطات راههائی هستند که افراد از طریق آنها با دیگران ارتباط برقرار می کنند.

بنابر تعاریف ارائه شده می بینیم که بهداشت جنسی تنها درباره رابطه جنسی داشتن یا تولید مثل نیست بلکه موضوعاتی از قبیل به خود ارزش دادن، نحوه بیان خود بعنوان یک مرد یا زن و اهمیت دادن به دیگران و ارزشهای فرهنگی را نیز شامل می شود. بنابراین آنچه در مورد بهداشت جنسی باید بدانیم این است که چگونه به ویژگیهای جنسی خود و همسرمان بیاندیشیم، باید آزادیها و محدودیتهای فرهنگی و موقعیتهای اجتماعی را که برروی ویژگیهای جنسی یک فرد تأثیر می گذارد بشناسیم و باید بیاموزیم که چگونه ارتباطات جنسی خود را با همسرمان رشد و توسعه دهیم. شناختن بهداشت جنسی به افراد می آموزد که چگونه ارتباطات خود را و ارزش گذاری به خود و بطور کلی ویژگیهای جنسی خود را به نحوی هدایت کنند که سلامت و زندگیشان را حفظ کند. می آموزد که چگونه می توان لذایذ جنسی را به حداکثر رساند و احتمال خطر یا احتمال هرگونه زیان و ضرری را به حداقل و بالاخره می آموزد که چگونه به مسئله تولید مثل نگریسته می شود و چگونه تصمیم گیری برای داشتن بچه به انجام می رسد.

سازمان جهانی بهداشت، بهداشت جنسی را چنین تعریف می کند :

تلفیق جنبه های جسمی، احساسی، عقلانی و اجتماعی جنسی به طریقی که بی تردید شخصیت، ارتباط و عشق را بارور می کند و ترفیع می دهد.

برای هر فردی اتفاقات پراهمیتی وجود دارد که ویژگیهای جنسی را برجسته می سازد. از عمده ترین اینها بلوغ جنسی و ازدواج است. ازدواج تنها راه توصیه شده از طرف خداوند برای پاسخ به غزیزه ای است که با بلوغ جنسی شکل می گیرد. لذا برای آشنایی با چگونگی پاسخ جنسی در انسان به چگونگی رخداد تحریکات جنسی و مراحل مختلف وقایعی که در یک نزدیکی طبیعی رخ می دهد خواهیم پرداخت و در حین بحث به نکاتی که از طرف هر یک از زوجین می بایست رعایت گردد تا روند ارتباط جنسی به نحو مطلوب به انجام برسد اشاره خواهیم کرد.

تقریباً تمامی بچه ها در سن 2 تا 3 سالگی از دختر یا پسر بودن خود مطلع شده اند و می توانند با قاطعیت بگویند که یک پسر هستند یا یک دختر و بعد از آن نیز بعنوان یک دختر یا پسر بزرگ می شوند و نقش خود را بعنوان یک مرد یا زن در جامعه می یابند و ارتباطات خود را براساس جنسیت خود شکل می دهند.

با شروع بلوغ معنای جنس مخالف برای نوجوانان تغییر می یابد و تمایلاتشان به جنس مخالف بیشتر می شود و با گذر از نوجوانی به جوانی این تمایلات شکل پخته تری به خود می گیرد و همانگونه که در فصل اول این کتاب گفته شد این نیازها و تمایلات که شامل نیازهای عاطفی، روانی، جسمی، و ….. خواهد بود با ازدواج پاسخ داده می شود.

از وقایع بسیار مهمی که در ساعات و یا روزهای اول زندگی مشترک برای تمامی زوجها رخ می دهد انجام اولین نزدیکی است که مانند هر واقعه دیگری اگر اولین تجربه ناخوشایند باشد و خاطره خوشی در ذهن نگذارد تا مدتهای دراز برخورد با آن واقعه دیگر بدرستی انجام نخواهد گرفت. بنابراین باید ضمن شناخت صحیح از دستگاه تناسلی خود و جنس مخالف از وقایع جسمی طبیعی که در هنگام انجام عمل نزدیکی رخ می دهد آگاه بود. نیازهای طبیعی همسر را شناخت و به نحو درست و مطلوب به آنان پاسخ گفت. لذا بحث خود را با وقایع جسمی که در طی تحریک جنسی اتفاق می افتد پی می گیریم.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,