بیماریهای چشمی و درمان آنها

تذکر اولیه : نواقص بینایی که معمولاً فعال هستند، و به آنها نواقص تطابق با عیبهای انکساری گفته می شود (نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم و غیره) را از راههای دیگری درمان می کنند. به علت ان نیز در مجموع عدم توانایی چشم در انطباق خود با عمل بینایی فیزیولوژیکی و غریزی است. در اینجا ما بیماریهای ساختمان چشم و اعضای متصل به آن را درمان می کنیم.

در ضمن باید این نکته را متذکر شویم که چون چشم یکی از اعضای بدن و وابسته به آن است و آنطور که معمولاً تصور می شود، یک عضو مستقل و بدون ارتباطی حیاتی با بقیه بدن نیست، نتیجتاً سلامتی چشم نیز به سلامتی تمام بدن وابسته است، به ویژه در ارتباط با فشار زیاد عصبی، عصبی شدن، و تجمع مواد سمی در بدن باید توجه خود را برای جستجو و پیدا کردن علتهای به وجود آورنده بیماریهای ساختمان چشم به این مسائل معطوف کنیم.

آلبینیسم

تعریف : در این حالت رنگ پوست، عنبیه (صورتی کمرنگ) و مشیمیه (که به مردمک رنگ قرمز می دهد) کمرنگ و یا بیرنگ می شود.
تحمل پرتو نورانی مشکل می شود و شخص نیازمند استفاده از عینکهای است که شیشه آنها دارای فیلترنوری باشد. حرکتهای دورانی و نوسانی چشم در میان این افراد فراوان است.

علل آن : آلبینیسم حقیقی و رایج و نوعی از آب مروارید، هر دو ارثی می باشند.

اما نوعی از آن وجود دارد که با آستیگماتیسم حاد، ضعف پیایی چشمی، ورم چشم نوزادان و بعضی از ناراحتیهای عصبی و غیره همراه است.

درمان : در رابطه با آلبینیسم ارثی، به نظر می رسد که هیچگونه بهبودی حاصل نمی شود ولی اگر حالت ابتلای اکتسابی به آلبینیسم وجود داشته باشد، روش درمان آن مانند درمان ناراحتی تقارن است که با تمرینهای عادت دوباره چشم به نور و رنگها بهبود می یابد .

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,