تاثیر نگرش دید بر روابط درونی

تاثیر نگرش دید بر روابط درونی

نگرش درستی به مفاهیم کلی جهان خلقت داشته باشید اگر فرد مذهبی هستید به احتمال زیاد نگرش مذهبی شما در مسیر زندگیتان به زیبایی پاسخگو باشد اما هر زمان دیدید با برخی از مفاهیم درونی خود با آن نگرش قبل به تضاد میرسید از اینکه در برابر نگرش خود قیام کنید نترسید گاهی یک اندیشه مذهبی هم با اندکی اصلاح زیباتر میشود. این را بدانید که در دنیای الان از هر اندیشه ای قرائت ها و برداشت های مختلفی شده است تا به دست شما رسیده است و تقدس گرایی آفتی است که شما را از حرکت و رشد باز میدارد، نترسید و جهان بینی خود را تا حدی اصلاح، تغییر و جایگزین کنید که تضادهای قبلی با روابط درونی تان جایش را به آرامش رضایت و قانع شدن بدهد چرا که ادامه یک تضاد با یک مفهوم درونی منجر به احساساتی مثل دغدغه، نگرانی، حس گناه و آشفتگی میشود و بی شک منِ ذهنی را مجددا در نهایت از تسلط شما خارج کرده و شما را در عرصۀ بیرون به هم خواهد ریخت.

اگر قرار بود اندیشه ها و نگرش ها و جهان بینی ها در طول زمان تغییر نیابند و اصلاح نشوند و جایگزین نگردند در عصر کنونی باید مردمانی بودیم که در پای خدایِ خورشید هم چنان قربانی میدادیم تا از ما راضی باشد. به غیر از مفاهیم کلی یک سری مفاهیم جزیی و کوچک درونی هم هستند که گاه به علت عدم کنترل منِ ذهنی ما با آنها دچار مشکل هستیم مثل رابطه ما با خاطرات گذشته یا حساسیت به یک سری وقایع و رخداد ها و مناسبت ها این دسته از مشکلات دقیقاً با بحث کنترل منِ ذهنی اهریمنی حل و رفع میشود چرا که پرداختن به گذشته و فرار از حال و انرژی گرفتن از مسایل گذشته و روشن کردن احساساتی مثل کینه و نفرت و امید و یاس و هیجان، از علائق منِ ذهنی شماست که قبلا هم به آن اشاره شد. خاطرات گذشته و یادآوری برخی مسایل در گذشتهِ زندگی شما، تا زمانی که با اختیار شما و تحت کنترل خود واقعی شما باشد بسیار زیباست و موتور محرک های می شود برای ادامۀ زندگی در زمان حال، اما اگر قرار باشد پرداختن به آنها باعث ایجاد یکسری رفتارهای مخرب گردد که روابط بیرونی کنونی شما را تحت تاثیر قرار دهد و آسیب بزند، شدیداً حواستان را جمع کنید به جای اینکه از این خاطرات یا یادآوری اینگونه مسایل فرارکنید و آنها را به صورت ترس های پنهان وارد ناخودآگاه خود کنید، ابتدا انگشت اشارۀ خود را به سوی منِ ذهنی خود گرفته و تمام پروتکل کنترل را بر روی آن مجددا اجرا کنید چرا که او از این خاطراتِ بی جان برای شما هیولایی ساخته و به جانِ هست و نیست تان انداخته است وگرنه یک دعوا یا سوتفاهم در گذشتۀ دور، اصلا قدرت این را ندارد که شما هر بار که فرد مربوط یا مکان مرتبط را می بینید اختیار از کف داده و دچار آشفتگی بشوید.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی

برچسب‌ها: ,,,,