تضعیف سیستم ایمنی بدن در اثر کمبود آهن

تضعیف سیستم ایمنی بدن در اثر کمبود آهن

می دانید که در بدن ما یک نیروی دفاعی بسیار نیرومند وجود دارد. که در هر لحظه تعداد زیادی میکروبهای بیماری زا از راه پوست، دهان، بینی، تنفس، چشم وارد بدن ما می شود. اصولاً در هر سانتیمتر مربع از بدن ما دهها میلیون میکروب زندگی می کند، مانند استافیلوکک اپیدرمیس Staphylococus Epidermis و باکتریوم پیروپیانی Bacterium Propioni که در شرایط معمولی بیماری زا نیستند ولی اگر کوچکترین نقطه بدن ضعفی پیدا کند این میکروب وارد بدن شده و ایجاد بیماری می کند و یا سایر میکروبهای خطرناک که مولد بیماریهای کشنده هستند و ورود آنها به بدن، بسیار آسان است ولی چطور می شود که ما بیمار نمی شویم؟ علتش وجود یک سیستم بسیار نیرومند دفاعی بدن به نام Immune system است که کارش مبارزه با میکروبها و از بین بردن آنهاست. یعنی در حقیقت بین این میکروبها و سیستم دفاعی بدن یک جنگ واقعی با تاکتیک بسیار بالا و حساب شده در می گیرد. بدین طریق که در پس از ورود میکروب به بدن، بلافاصله سیستم دفاعی بدن به گلبولهای سفید بدن خبر می دهد چه نشسته اید که میکروبهای خطرناکی وارد بدن شده اند در اینجا بلافاصله بدن گلبولهای سفید خود را که در رگهای خونی حرکت می کنند از سوراخهای ریزی که در جداد رگها وجود دارد خارج کرده و به سراغ آن میکروبها می فرستند و این گلبولها از چند طرف به میکروبها حمله کرده و آنها را محاصره می کنند و بعد برای از بین بردن این میکروبها در جدار هر گلبول سفید چند هسته ای یک گودی به نام فاگوزوم phagosom ایجاد می شود و میکروب را به درون این گودی می مکد و با ریختن یک ماده اسیدی روی آن میکروب را هضم می کند. حالا اگر میکروبی خودش خطرناک نبود ولی از خود سم خطرناک ترشح می کرد مثل میکروب دیفتری یا میکروب کزاز که در آن صورت گلبولهای سفید نیز از این سلاح میکروبها آگاه شده و آنها از خود ضد سم یعنی Antitoxin ترشح می کنند و سم میکروب را خنثی می کنند یعنی در حقیقت در اینجا یک جنگ شیمیایی بین میکروبها و گلبولهای سفید در می گیرد. و اما برای آنکه گلبولهای سفید بر میکروبها پیروز شوند و توان کافی برای این مبارزه داشته باشند باید به مقدار بسیار کافی اکسیژن در اختیارشان باشد و اگر اکسیژن لازم و کافی در اختیار آنها قرار نداشته باشد شکست گلبولهای سفید از میکروبها و در نتیجه بیمار شدن انسان حتمی است.

دسته‌بندی‌ها: طب و زیبایی

برچسب‌ها: ,,,