تغییر ترکیبات آب دلیلی بر ریزش موها

تغییر ترکیبات آب دلیلی بر ریزش مو ها

بدن آدمی هموراه با محیطی که در آن تولد و نشو و نما یافته است، آمیختگی و جوش خوردگی دارد، و با آب و هوای محیط خود انس گرفته، دوستی نزدیک پیدا می کند، و چنانچه پا از زیستگاه خویش فراتر گذارد، و به محیط دیگری رود، به علت ناشناختگی مکان جدید، بدن آدمی تا زمانی که با آن آمیختگی و هماهنگی پیدا نکرده، و از خود واکنش نشان می دهد، و از جمله این واکنشها می توان، به ریزش موها اشاره کرد.

انسان وارث خصوصیات طبیعی محلی می باشد، که در آن زاده شده است، و در اصطلاح زادگاه، یا مسقط الرأس نامیده می شود، با خصیصه های آن محیط آمیخته می گردد، و به کلام بهتر، با آن آب و خاک قرابت نزدیکی پیدا می کند.

عناصر معدنی موجود در آب محیط زندگی انسان، با املاح موجود در آبهای مناطق دیگر تا حدودی بسته به شرایط جغرافیایی متفاوت است، که در بعضی جاها این تفاوت در حد ناچیز و درصد کم می باشد، و در برخی مکانهای دیگر، بسیار فاحش و متغییر. علت این تغییر و تفاوت نیز از منابع خیزش آبها و مسیر حرکت آنها ناشی می گردد.

پوست و موی هر کسی با آب و هوای زادگاهش هماهنگی یافتهف و این آمیختگی را پذیرفته، و با آن جوش خورده، و انس و الفت پیدا کرده است.

ولی با تغییر آب، که معمولاً با مسافرت از نقطه ای به نقطه دیگر پیش می آید، آدمی از نظر آب و هوا در شرایط دیگری قرار می گیرد، که متفاوت با وضعیت دیار و زادگاهش می باشد. البته در این تفاوت میزان مسافت مطرح نیست. ممکن است آدمی کیلومترها راه به پیماید، و به آب و خاک دیگری از نظر نوع جنس زمین، و املاح و عناصر موجود در آب دست یابد، و یا اینکه این فاصله بسیار کم باشد، بطور مثال شرایط آب و هوای دو روستا یا دو شهر مجاور که باهم تفاوت چشگیر دارند، در میهن ما بسیار است.

بعضی اشخاص در مسافرتها دچار تغییر احوال شده، حالات و عوارضی نظیر اسهال، استفراغ، ییوست ها و غیره پیدا می کنند، و از آنجا که موها حساس تر از سایر اعضای آدمی هستند، و در مقابل این کنش ها واکنش های سریع تری از خود نشان می دهند. علت این واکنشها نیز، ناسازگاری و ناهماهنگی نسبت به تغییر آب از آب قدیم که اندام انسان الفت بیشتری با آن دارد، به آب جدید، که برایش نامالوف و غیر مأنوس است می باشد. چرا که گفتیم، آب و هوا ی دو منطقه مشابه هم نبوده، با یکدیگر متفاوتند، زیرا منشاء خیزش آبها و اصطحکاک آنها با معادنی که در مسیر حرکتشان قرار دارد، یکسان نیست و موهای شخص، که به آب قبلی عادت کرده، تغییرات آب جدید را به آسانی نمی پذیرد، و نتیجه آن می شود، که موها به عارضه ریزش غیر طبیعی دچار گردند، بطوریکه هرچقدر اختلاف شدت اختلاط املاح معدنی بیشتر باشد، به همان نسبت ریزش موها شدیدتر خواهد بود. در ضمن دگرگونی عمومی احوال آدمی مانند پیدایش یبوست در مزاج، استفراغ، اسهال، تغییر حالت پوست و مو در آب و هوای مختلف، مزید بر علت تغییر مکانی ریزش موها می گردد، و همچنانکه قبلاً اشاره کردیم، هر نوع تغییر در حالت طبیعی بدن ، از جمله بروز بیماریهای سبک و سنگین، در این ریزش موثر است.

با توضیحاتی که داده شد، علت ریزش غیر طبیعی موها در اثر تغییر آب مشخص گردید، و مهمترین عامل در این مسئله تغییر نوع و میزان املاح آب معرفی شد، چرا که حساسیت موها موجب می گردد، که در مقابل این عامل از خود عکس العمل نشان دهند، زیرا املاح جدید برای موها ناشناخته هستند.

دسته‌بندی‌ها: دسته‌بندی نشده

برچسب‌ها: ,,,