تنش پیش از عادت ماهانه (گروه D)

زنانی که در این گروه قرار می گیرند، دارای علائم و نشانه های خاص زیر می باشند و از ویژگی خاصی برخوردار هستند.

۱- افسردگی، گوشه گیری، در اندیشه خودکشی بودن یا دست به خودکشی زدن، از نشانه های بارز تنش پیش از ماهانه در گروه D می باشد.

۲- زنان این گروه نیز از بی حالی، سردرگمی، بی منطقی و اشکال در سخن گفتن، شکایت دارند. ممکن است افسردگی در این گروه به قدری شدید باشد که حتی لب به سخن و شکایت نگشایند.

۳- خانم هایی که از وضع خود شکایتی نمی کنند، احتمالاً بیش تر از زنانی که دچار ترکیبی از گروه A و گروه D هستند و درباره اضطراب خود صحبت می کنند و برای خود کشی تلاش می نمایند.

۴- زمانی تنش پیش از عادت ماهانه در گروه D روی می دهد که میزان پروژسترون در رابطه با استروژن، در نیمه دوم عادت ماهانه بالاست و به طور کلی در صورت عدم تعادل هورمون ها، این گونه تنش ها به وجود می آید.

۵- کمبود تغذیه که موجب کم شدن مقاومت بدن زن در برابر فشار و عدم تعادل هورمونی می شود، موجب کم شدن مقاومت بدن زن در برابر فشار و عدم تعادل هورمونی می شود، موجب بروز تنش پیش از عادت ماهانه در گروه D می گردد.

۶- بعضی از خانم ها در این گروه، دچار پرمویی هستند.

دسته‌بندی‌ها: بیماری زنان

برچسب‌ها: ,,,