جلوگیری از پوکی استخوان – و حتی ترمیم استخوان

یک زن به طور معمول هر سال بعد از یائسگی، ۱ درصد از حجم استخوان خود را از دست می دهد.

حتی بعد از پنج سال اول بعد از یائسگی این مقدار بیشتر هم می شود. بعد از این مدت ممکن است دچار «پوکی استخوان» شوند – شرایطی که استخوانها کم کم دارای منافذ باز شیله و به راحتی میشکنند آموزش قدرت، زمان در هشتمین لحظه متوقف میکند. زنانی که ورزشی نکردهاند حل ود ۲ درصد از حجم استخوانشان را بعد از گذشت یکسال از دست میدهند. اما زنانی که تمرینات آموزش قدرت را انجام دادند نه تنها استخوانی از دست نمی دهند بلکه ۱ درصد هم به حجم و قدرت استخوان هایشان اضافه می شود.

* افزایش تعادل

توانایی ما در متعادل ماندن با افزایش سن کاهش پیدا میکند. این تغییرات چنان آهسته اتفاق میافتد که تا حدود هفتاد سالگی متوجه آنها نمی شویم. اما بعدها نتایج ناشی از دست دادن تعادل، خطر بزرگی است که زندگی ما را تهدید میکند مخصوصاً اگر استخوانها سنگین باشند. زنانی که ورزشی نکردند. حدود ۸/۵ درصد کاهش تعادل در طول دورهٔ درمان داشتند. در مقابل زنانی که به تمرینات آموزش قدرت پرداختند توانایی تعادل شان را افزایش داده و رتبه تست آنها تا ۱۴٪ افزایش یافت.

*کمکهای بازدارندهٔ شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان

افزایش نیرو، مقاومت استخوان و تعادل برای زنان بسیار مهم است؛ زیرا آنها از خطر شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان به شدت دوری میکنند. این یک مشکل جدی برای زنان مسن است. یک زن هفتاد ساله اگر بیست سال دیگر زندگی کند با ۳۰ درصد احتمال وقوع شکستگی استخوان رانش روبه رو است.

هورمونها، مکمل های کلسیم و دارو درمانی در حمایت از شکستگی استخوان، بسیار مهم است. هر چند که آموزش قدرت نه تنها باعث ساخت استخوان می شود بلکه با افزایش قدرت و تعادل از خطر شکستگی و ضعف استخوانها نیز جلوگیری میکند. علاوه براین، همه این موارد بدون عوارض جانبی هستند.

انرژی ها

در شروع و پایان تحقیقاتمان از داوطلبان پرسیدیم چه مقدار پیادهروی کرده اند، چند پله بالا رفته اند و چه زمانی را صرف فعالیتهای تفریحی انرژی زا کردهاند. هنگامیکه تمام این اطلاعات را جمع آوری کردیم متوجه شدیم افراد فاقد فعالیت در حدود ۲۵ درصد غیرفعالتر شدند. در مقابل زنانی که تمرین ها را انجام داده بودند ۲۷ درصد از قبلی فعالتر شده بودند. این اطلاعات شامل یک نتیجه است: هر چه قوی تر باشید، آسانتر حرکت می کنید.

این یک یافته جالب است. زیرا روش زندگی فعال با فواید سلامتی ارتباط مستقیم دارد. بر طبق گزارشهای عمومی جراحی آماری در سال ۱۹۹۶، فعالیتهای ورزشی باعث کاهش بیماریها و ناتوانی می شوند، همچنین سلامت روح را دربر دارد و در واقع باعث افزایش طول عمر می شوند. اکنون فعالیت من در خصوصی تشویق زنان خانه نشین به شروع آموزشی فعالیتهای نیروزا قبل از انجام ورزش است. اگر عضلاتشان تنبلی و سنگین باشد برای شروع فعالیتهای ورزشی، مشکل خواهند داشت اما بعد از یک یا دو ماه از انجام فعالیتهای قدرتی، کم کم ورزشی برای آنها جالب می شود.

دسته‌بندی‌ها: طب و زیبایی

برچسب‌ها: ,,,,,,