حد مجاز داشتن چربی در بدن بد به چه میزان است؟

حد مجاز داشتن چربی در بدن بد به چه میزان است؟

و امیدوارم میزان چربی بدن شما عادی و خودتان هم از تندرستی برخوردار باشید. داشتن چربی بد نیست و دارای معنی کریه و کثیف نمی باشد. به شما اطمینان می دهم هر کسی باید مقداری چربی در بدن خود داشته باشد این امر برای عادی کار کردن اعضای او ضروری است. بافت های چربی ما نه تنها چون تشک عمل می کنند بلکه نوعی عایق نیز به حساب می آیند. علاوه بر این بافت های چربی به منزله انبار انرژی بدن است. فرض کنید در یک بیابان یا جزیره ای دور افتاده گیر افتاده اید، به شرط این که دسترسی به آب آشامیدنی داشته باشید بدنتان می تواند با استفاده از ذخیره چربی خود به سهولت تا سه روز دوام بیاورد و شما را زنده نگاهدارد.

همان طوری که گفتم، حد مجازی که می توانید چربی داشته باشید 5 درصد کل وزن بدن است و داشتن چربی بیش از این مقدار شما نیز به طبقه چاقالوها راه می یابید، این فرایند چگونه پدید می آید؟ جواب این است که غذا به منزله انرژی است. هنگامی که غذایی را مصرف می کنید طی فعالیت های عادی بدن سوخت و ساز می شود که در این صورت وزن شما و مقدار چربی بدن همواره ثابت می ماند، به عبارت دیگر تمام آنچه را که میل می کنید در یک جریان متوازن انرژی مصرف سوخت و ساز بدن می رسد. اما فرض کنید آنچه را که میل می کنید تماما مورد سوخت و ساز بدن واقع نشود آن وقت آنچه زائد بر مصرف بدن است بوسیله بدن ذخیره می گردد که معمولا بصورت بافت های چربی ، قلنبه شدن، برامدگی و غیره خودنمایی می کند. که همه ما به خوبی با این پدیده ها آشنا هستیم. (معادله میزان مصرف غذا و مصرف انرژی بر حسب کالری بیان می گردد. در فصل بعد به تفصیل در این مورد بحث خواهیم کرد).

شاید اکنون فکر می کنید که به بیماری چاقی مبتلا هستید؟ بسیار خوب، شاید از نظر فنی چنین باشد اما استفاده از این اصطلاح برای ما پرخواره های افراطی بیچاره این لقب اندکی گران است

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,