حرکات ورزشی مناسب افزایش قد

حرکات ورزشی مناسب افزایش قد

حرکت (3)

در جا ایستاده ودر جا می دویم .فقط باید پاها را آنقدر بالا بیاوریم تا زانوی ما به سینه ها برخورد نماید .

این حرکت را ابتدا 5 بار و بعد از یک ماه 10 بار انجام دهید.

 تمرین 3

1.روی زمین بنشینید وپاها را به همچسبیده دراز کنید. بالا تنه باید هرچه ممکن است بیشتر به طرف بالا کشیده شود .بدون اینکه شانه ها بالا .پشت باید کاملاً راست و در امتداد خط مستقیم قرار گیرد وخم نشود . دراین حالت دست ها را به طرف بالا در طرفین سر دراز کنید.

2.با همان حالت فوق به نرمی بالا تنه را به طرف پاها خم کنید ولی مواظب باشید که پشت شما خم نشود و پاها چسبیده به هم در امتداد یک خط مستقیم باقی بماند و زانو ها از جای خود تکان نخورد و چسبیده به زمین باشد و هر قدر بیشتر و ملایم تر بتوانید بالا تنه راروی پاها خم کنید بهتر است.

  1. اکنون به آرامی بالا تنه را به حالت اول بلند کنید و نفس عمیق بکشید روی زمین به حالت دارز کش در آیید.

ماه اول 15 بار و ماه بعد 10 بار.

تمرین 4

پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و دست ها و کمر را ورزش می دهیم.

1.دست ها را بازکنید و پاها رابه عرض شانه باز کنید.

ابتدا بدن خود را با حرکت دست چپ به طرف پای چپ بکشید . و بعد بدن خود را با حرکت دست راست به طرف پای راست بکشید.

2.دست ها را در همان حالت باز نگه دارید و پاها نیز باز باشد.

ابتدا بدن خود را با حرکت دست راست خم کنید و به سمت پای چپ و بعد بدن خود را به سمت پای راست با حرکت دست چپ بکشید پایین.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: