درمان طبیعی گشادی مهبل و ترشحات رحم

گشادی مهبل و فرج

اگر به دلیل ازدیاد ترشحات است داروهای درمان آن از جمله داروی 21 قسمتی و داروی شستشوی رحم را ذکر کردیم.

در هر حال شیاف های تنگ کننده مجرای مهبل درمان کننده اند که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم .

مازو 2 مثقال ، فقاح اذخر یک مثقال

بکوبید وکاملا ً نرم کنید و با کمی شراب ممزوج کرده با پارچه تمیز به خود بردارید .

شیاف مذکور فرج را تنگ وخوشبو می سازد .

مازوی ساییده را با شراب ارغوانی ممزوج و هر روز یک بار در مجرای رحم بریزید.

شیاف یا فرزجه دیگر

شکر ،قرنفل ،سرمه ، مازو ، استخوان سوخته

دارو را بکوبید و نرم کنید و با آب مورد ممزوج کرده استعمال کنید .

فرزجه دیگر

سداب ، بسباسه ،مرزنجوش ، صعتر بری ، اذخر ، گل سرخ ، پوست انار ، ترمس ،ماشیوه ، روغن بان

شیاف بسازید و اول روز استفاده کنید.

ترشحات رحم همراه با پریود دردناک و یبوست و کم خونی

رازیانه ، هلیله سیاه ،خاکشی، مقل ارزق ،سورنجان ،برگ سنا ،خولنجان ،دارچین

اجزا را مساوی بگیرید و نیم کوب کنید و صبح و شب هر بار یک قاشق غذاخوری آن را 5/1 لیوان آب جوش بجوشانید تا یک لیوان بماند صاف کنید و شیرین کرده و میل کنید همراه با نسخه فوق از جوشانده زیر استفاده کنید.

گزنه ، بولاغ اوتی ،کاسنی ، اسفناج ، فرنجمشک ،گاو زبان ، زنجفیل ، عرق یونجه

به غیر از عرق یونجه سایر دارو ها را به نسبت مساوی مخلوط کرده و نیم کوب کرده ساعت 10 صبح و4 بعد از ظهر هر بار یک قاشق غذاخوری آن را با 5/1 لیوان آب جوش بجوشانید تا یک لیوان بماند ، صاف و شیرین کرده و میل کنید و هر بار همراه با یک استکان عرق یونجه میل کنید .

درمان طبیعی گشادی مهبل و ترشحات رحم

دسته‌بندی‌ها: بیماری زنان

برچسب‌ها: ,,,,,