در حین غذا خوردن نباید روزنامه و کتاب خواند

باید غذا را خوب جوید :

یک مثال لاتینی می گوید  که : «هضم غذا از دهان شروع می شود» اگر این مثال را باور داشته باشیم، باید غذا را پیش از عمل بلع، خوب بجویم و خوب آغشته بزاق نمائیم و علت این امر به قرار ذیل است :

وقتی که یک لقمه نان را مدت درازی بجوید، داخل دهانتان مزه ای حس می کنید که کمی شیرین است. این امر زائیده تأثیر یک ماده شیمیایی به نام پتیالین ptyaline است که نشانه آرد را (که غیر محلول است و بدن نمی تواند به تحلیل ببرد) تبدیل به مالتوز maltose می کند که قند بسیار محلولی است و بسیاری از مواد غذایی (از قبیل نان، رشته، برنج، سیب زمینی، لوبیا، نخود فرنگی و چیزهای دیگر) محتوی نشاسته هستند پس نباید لقمه را به سرعت نجویده یا تقریباً نجویده قورت بدهیم تا اینکه بتوانیم دنبال کار دیگری برویم.

در حین غذا خوردن نباید روزنامه و کتاب خواند :

در موقع گوارش، تمام دستگاه گوارش باید غذا بخورد و غذای همه اعضای بدن ما، خون است. اگر سر میز غذا به کتاب خواندن، مطالعه یا نوشتن بپردازیم، مغز ما که خودش نیز به غذا احتیاج دارد، خونی را که به دستگاه گوارش اختصاص دارد از چنگ دستگاه گوارش می گیرد و به این ترتیب مزاحم اعمال آن می شود به همین علت است که توصیه می شود سر میز غذا، کتاب و روزنامه نخوانیم.

باید مواظب حمام بود :

هنگام گوارش، اعضای دستگاه گوارش به مقیاس بسیار از خون سیراب می شوند. اگر بدن، داخل آب فرو رود و مخصوصاً داخل آب سرد شناور شود، خون به اعضای داخلی روی می آورد. آن وقت ناگهان، اعضای دستگاه گوارش بیرون از اندازه پرخون می شوند و ممکن است در نتیجه افزایش بیش از حد خون در اعضای دستگاه گوارش، حادثه ای پیش بیاید که گاهی کشنده است و این عارضه همان عارضه ای است که «احتقان خون» خوانده می شود. پس شرط احتیاط و عقل این است که پس از صرف غذا حداقل سه ساعت صبر کنیم و بعد به استحمام بپردازیم یا آب تنی کنیم.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,