دمبل بهترین وسیله برای پرس سینه

دمبل بهترین وسیله برای پرس سینه

برای تمرینات سینه دمبل توصیه می شود، چون دارای دامنه ی حرکت بیش تری است و در آخر حرکت کشش بیش تری وارد می آورد. به علاوه باعث می شود که عضلات در بالا بهتر منقبض شوند و جداگانه کار کنند و کمک می کند رشته های عضلانی سینه و عضلات اطراف بهتر به کار گرفته شوند.

همچنین چون کنترل آن نسبت به هالتر سخت تر است، این امر به قوی و حجیم شدن عضلات مخالف و هم اوردهای مهم در سینه و شانه کمک می کند.

روش صحیح برداشتن وزنه

نکات زیر به شما یاد می دهد که چه گونه یک وزنه را از زمین بردارید و برای تمرین آماده شوید :

  1. برای برداشتن وزنه زانوها را خم کنید
  2. وزنه ها را با خم کردن پاهایتان بلند کنید نه با کمرتان. اگر در هنگام بلند کردن وزنه کمر خود را خم کنید قسمت پایین کمرتان صدمه می بیند، پس برای بلند کردن وزنه بنشینید، وزنه را با دست هایتان بگیرید، آن را به بدن خود نزدیک کنید و در حالی که از زمین بلند می شوید آن را بلند کنید.
  3. وقتی ایستادید انتهای صفحه ی فلزی دمبل ها را روی ران هایتان قرار دهید و روی نیمکت بنشینید. وقتی نشستید به راحتی می توانید دمبل ها را به طرف بالای ران هایتان بیاورید.
  4. کف پاهایتان را تقریباً به اندازه ی پنهای شانه هایتان فاصله دهید.
  5. مطمئن شوید که در طول حرکت، زانوهایتان کاملاً به سمت جلو و صاف قرار دارند.
  6. وقتی که دمبل ها را به سمت بالای ران هایتان می آورید سعی نکنید که با قدرت ماهیچه ی بازویتان این کار را انجام دهید. این کار قدرت عضلات تان را تقلیل می دهد و می تواند به آسانی باعث آسیب دیدگی شود. شما ۱۰۰% نیرویتان را برای انجام تمرینتان لازم دارید و نباید آن را برای مواردی که لازم نیست هدر دهید. برای بلند کردن صحیح دمبل ها را از روی ران هایتان و قرار دادن آن ها در موقعیت تمرین به این راهنمایی ها توجه کنید : از عضلات پاها و یک حرکت آنی استفاده می کنید و خودتان و دمبل ها را در موقعیت مناسب قرار می دهید. وقتی در حالت قائم قرار دارید و دمبل ها روی ران هایتان هستند یکی از پاهایتان را به بالا پرتاب کنید. یکی از دمبل ها را به سمت بالا هم سطح یبا سینه تان اهرم کنید.

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,,