رابطه ی میان غم و غصه و ریزش مو

رابطه ی میان غم و غصه و ریزش مو

یکی دیگر از عوامل ریزش مو غم و غصه می باشد، که بازهم عامل اصلی و سازنده آن خود شخص می باشد.

آرزوهای دور و دراز دسترسی به مال و منال و کمبودهای دیگر غالباً برای شخص درجات خفیفی از غم و غصه پدید می آورد، و مراتب شدید این حالت روانی ، هنگامی است که فردی چیزی مهم یا عزیزی را از دست می دهد. چنین افرادی که در حوادث گوناگون بناگاه تمام زندگی خود را از دست می دهند (سوانحی همچون حریق و آتش سوزی و .. ) و یا کسانی که در چنین حادثه هایی بعضی از افراد خانواده اعضای فامیل یا دوستان را از دست می دهند، بسادگی نمی توانند از چنگال غم و اندوه حاصل از این فقدان مادی یا معنوی، رهایی یابند و فشارهای روحی یاد شده، لطمات شدیدی بر جسم و جان آنها وارد می آورد.

در رخدادها و اتفاقات یادشده، فرد مورد حادثه قرار گرفته و یا شخص شاهد صحنه فاجعه و مصبیت دیده، علاوه بر صدمه پذیری از ناحیه اعصاب و روان در اثر فشارهای عصبی، گاهی دست به اعمال فیزیکی ناهنجاری بر روی موهای سر خود (همچون کندن موها و … ) می زند، که مزید بر علت گشته، عامل ریزش غیرطبیعی موها محسوب می شود، ولی تأثیر آن مانند اثرات روانی و عصبی مداوم و مدید نیست. غم و غصه از حالات روحی سنگین است، که می تواند کوه را هم آب کند و بطبع ریزش مو نزد افراد غم و غصه دار فراوان است. چه نیک گفته اند : برای رهایی از غم و غصه، احساسات خود را مخفی نکنید، فریاد بکشید و عقده دل را خالی کنید و بر چیزی که بدست نیاورده اید، و یا از دست داده اید، هرگز تاسف نخورید.

مباحثی که در رابطه با ریزش موهای سر، تاکنون مطرح گردید. به علل ریزش موها، به واسطه عوامل طبیعی اختصاص داشت.

همچنانکه از نظر خوانندگان گذشت، عوامل طبیعی ریزش موها، دارای انگیزه های متعددی بود، که با تقسیم و تفکیک آنها، درباره هریک جداگانه و تا جائیکه اطلاعات و یافته های ما اجازه می داد، بحث و گفتگو نمودیم.

اکنون با فراغت از مباحث قبلی، به سراغ بخش دیگری از علل ریزش موها می رویم، که ما آن را عوامل غیرطبیعی ریزش مو، نامیده ایم.

دسته‌بندی‌ها: پوست و مو

برچسب‌ها: ,,,,