روابط انسانی بخش عظیمی از روابط زندگی ما

روابط انسانی بخش عظیمی از روابط زندگی ما

و اما روابط انسانی ، بخش عظیمی از روابط زندگی ما را این دسته هستند، از لحظه ای که چشم خود را به روی مهربان مادر میگشاییم، اولین رابطۀ لذّت بخش مادر و فرزندی شکل میگیرد و در ادامه همینطور لیست روابط ما توسعه پیدا میکند.

اصولا روابط ما از کوتاه ترین رابطه که میتواند ارتباط با یک رانندۀ تاکسی بعنوان مسافر برای چند دقیقه طول بکشد تا روابط میان مدتی مثل همدورۀ دانشگاه و همکار محلِ کار یا دوست دختر یا پسر تا روابط

طولانیتر همسری و والدین و فرزندان. آنچه که در همۀ روابط مشخص است علت تشکیل رابطل ما یک نیاز میباشد نیازی که یا به آن آگاه هستیم یا نیستیم ولی به هر حال به سمت آن کشیده میشویم تا توسط کسی که قادر به برآورده کردن آن است تامین و ارضا شویم.

دومین ویژگی روابط، داد و ستد میباشد ما برای نیازی وارد رابطه ای میشویم و در ازای آن چیزی میپردازیم که متقابلاً نیازی را از فرد سمت مقابل ما برطرف میکند. ما نیاز داریم به مقصدی برسیم و راننده تاکسی حضور دارد که در ازای دریافتِ پول، ما را به مقصد برساند.

سومین ویژگی یک رابطه حد و حدود تعریف شده آن رابطه است که باید توسط طرفین رعایت شود اگر مبحث نقابها خاطرتان باشد ما وقتی وارد هر رابطهای می شویم منِ ذهنی ما آموخته است که متناسب با

آن رابطه یک نقاب مناسب به چهره ما بزند. در تاکسی تا زمانی که ما به مقصد نرسیده ایم و ارتباط به پایان نرسیده است ما بواسطۀ همین حدوحدود نقابی را به صورت داریم که مناسب ارتباط ما با رانندۀ

تاکسی است همینطور ایشان نیز به این مساله واقف میباشد و در جایگاه خود نقاب مناسب خود را به چهره دارد. چهارمین ویژگی یک رابطه آن است که هر رابطه ای یک روز به پایان می رسد چه بر اساس توافق اولیۀ دو طرفِ رابطه و چه بر اساس کنار کشیدن هر یک از طرفین رابطه به هر دلیلی.

همه شما اگر خوب دقت کرده باشید روابط انسانیتان از این چهار ویژگی کلی تبعیت میکند من فقط تلاش کردم در این بحث آنها را به سطح خود آگاه ذهن شما برسانم.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی

برچسب‌ها: ,,,,