روشهای مبارزه با سوسک که از نظر بهداشتی اهمیت دارند

روشهای مبارزه با حشراتی که از نظر بهداشتی اهمیت دارند.

ثابت شده است که بسیاری از حشرات و حیوانات موذی ناقل بیماریهای مخصوصی هستند، بعضی از آنها اثانیه را می جوند و یا خراب می کنند، برخی غذاهای مورد مصرف انسان را می خورند یا فاسد می کنند و گروهی دیگر با نیش خود انسان را آزار می دهند. مثلاً اگرچه ثابت نشده است که ساس ناقل بیماری باشد، ولی چون این حیوان خون انسان را می مکد و بوی بد تولید نموده، ملافه ها و رختخواب را کشف می کند، موذی تشخیص داده شده است. هزار پا و حیواناتی نظیر آن نه غذا را فاسد می کنند، نه به اثانیه منزل آسیب می رسانند و نه نیش مسموم کننده دارند، ولی وجود آنها آزاردهنده و برای عده ای ترس آور است. بیشتر انواع عنکبوت ها برای انسان بی آزار هستند، مگر یک نوع آن که به عنکبوت سیاه (رطیل) معروف است که دارای سم مهلکی است و ممکن است باعث مرگ بشود. در صورتی که کسی با این نوع عنکبوت گزیده شود باید او را فوراً به پزشک رسانید . بیشتر زنبورها قرمز، زنبور عسل و یا جیرجیرک و امثال آنها کشنده حشرات هستند و بنابراین برای انسان مفیدند، ولی نیش آنها ممکن است آزار دهنده و بعضی اوقات برای انسان نیز کشنده باشد، بنابراین بایستی تحت کنترل قرار بگیرند و در صورت لزوم از بین برده شوند.

کسانی که دارای سابقه حساسیت (آلرژی)، آسم (تنگی نفس) و امثال آن هستند، در صورتی که به وسیله زنبور گزیده شوند بسیار ناراحت می شوند و ممکن است برای آنها خطرناک باشد. این گونه افراد در صورت گزیدگی حشرات بایستی فوراً به پزشک مراجعه نمایند.

روشهای مبارزه با دیگر حشرات نظیر سوسک، مگس، پشه، کک، شپش و کنه که از مسائل حائز اهمیت می باشد، به شرح زیر است :

مبارزه با سوسک :

سوسک ها حشرات موذی و خطرناکی برای الیاف موجود در منزل هستند. این حشرات موذی به کلیه الیاف بافته شده از قبیل لباس، پتو، گلیم، قالی، پرده، کتاب، متکا، تشک، بروس و مبل حمله نموده، آنها را خراب می کنند. سوسکها از کاغذ، چرم، چسب، خون خشکیده، مواد مترشحه از بدن، مو و حتی از سوسک های دیگر تغذیه می کنند و سالیانه میلیونها تومان به صاحب خانه ها ضرر می رسانند. سوسک ها در انتقال بیماریهای وبا ، حصبه، اسهال خونی ، زردی (یرقان)، فلج اطفال و جذام دخالت دارند و همچنین مواد غذایی را آلوده کرده، ورم پلک چشم و عفونتهای پوستی را موجب می گردند. سوسک حمام نیز در همه جا بافت می شود.

این حیوان کثافات را با پاها و بدن خود جابجا می کند و در نتیجه به وسیله آلوده ساختن غذاها ، بیماریها را شایع می سازد. سوسک حمام از آشغال ها و باقیمانده های غذاهای انسان تغذیه می کند و بنابراین می تواند بیماریهای ناشی از مسمومیت های غذایی را به انسان منتقل سازد. سوسک حمام در مدت روز در نقاط گرم، مرطوب و تاریک خانه مخفی می شود و شب از مخفی گاه خود بیرون می آید تا به جست و جوی غذا بپردازد. سوسک در نقاط کثیف و در میان خاکروبه ها و زباله ها به مقدار زیاد پرورش می یابد. با رعایت نظافت می توان از مقدار آنها کاست. سوسک ها ممکن است همراه با جعبه ها و کارتن ها تخم مرغ و جعبه های نوشابه وارد خانه شوند و در آپارتمانها و ساختمانها ممکن است به وسیله لوله های آب، لوله های بخار و فاضلاب از یک نقطه به نقطه دیگر مهاجرت کنند. سوسک ها در لای شکافها، زیر وسایل خانه، پشت شیشه ها و ظرفها در آشپزخانه زندگی می کنند و زیر دستشویی ها، در ظرفشویی ها، فاضلاب ها و مستراح ها هم دیده می شوند. سوسک ها به طرف هوای گرم و مرطوب گرایش دارند و به راحتی وارد فضاهای بسیار باریک می شوند. بنابراین تنها راه مبارزه با سوسک ها، نظافت خانه و ساختمان و به کار بردن داروهای حشره کش است.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,,