روش سنتی تولید سرکه بالزامیک

روش سنتی تولید سرکه بالزامیک 

در اصل نوعی جاشنی با منشا ایتالیایی است. این سرکه از تغلیظ آب انگور پخته شده به دست می آید و سه روش تهیه دارد : روش سنتی- روش صنعتی و روشی که ترکیبی از نوع سنتی و صنعتی می باشد.

روش سنتی :

تنها دو تولید کننده اصلی، سرکه بالزامیک واقعی را تولید می کنند Modena و Reggio Emilia  که نام دو دهکده در ایتالیا می باشد.

روش اصلی و سنتی سرکه بالزامیک به این ترتیب است که آب انگورهای سفید خاصی جوشانده می شود تا به 30% حجم اولیه رسانده شود. به این ترکیب تغلیظ شده must گفته می شود. Must با فرایند آهسته کهنه سازی تخمیر شده و طعم آن نیز تشدید می شود. نگهداری این سرکه در مجموعه ای از 7 بشکه انجام می شود که به هم متصل بوده و اندازه آن ها به صورت پی در پی کاهش می یابد. نگهداری سرکه در این بشکه های مخصوص چوبی در طول زمان باعث تغلیظ شدن و ایجاد طعم شیرین در آن می شود. در طول زمان بخشی از این سرکه تبخیر می گردد. هیچ کدام از این سرکه ها قبل از 12 سال تمام مورد استفاده قرار نمی گیرد. بعد از اتمام 12 سال بخشی از سرکه از کوچکترین بشکه خارج شده و سپس محتویات بشکه ها از سمت بشکه بزرگ به سمت بشکه کوچک جا به جا می شود. در این مرحله must حدیدی به فضای ایجاد شده در بزرگترین بشکه افزوده می شود. مدت زمان نگهداری می تواند 12 تا 18 یا 25 سال باشد سرکه بالزامیک واقعی براق و به رنگ قهوه ای سیر می باشد و طعم آن مخلوط پیچیده ای از طعم مواد طبیعی شیرین و ترش موجود در انگور پخته به همراه ردی از طعم چوب به کار رفته در تهیه بشکه می باشد. به دلیل این روند پیچیده و طولانی مدت قیمت سرکه بالزامیک اصل بسیار گران بوده و یم بطری 100 میلی لیتری سرکه اصل حدود 100 الی 400 دلار قیمت دارد.

Reggio Emilia برای نشان دادن سن سرکه های تولیدی از رنگ برچسب استفاده می کند به این ترتیب که برچسب قرمز به معنی 12 ساله بودن سرکه ها- برچسب نقره ای به معنی 18 ساله بودن سرکه ها و نهایتاً بر چسب طلایی به معنی 25 ساله بودن آن هاست. Modena از روش دیگری استفاده می کند. درپوش کرمی رنگ و طلایی رنگ به ترتیب نشانگر سن 12 سال و 25 سال سرکه های تولیدی است.

 

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,