سندروم التهاب دهلیز فرج چیست؟

قبل از بحث در مورد این سندرم لازم است آناتومی دهلیز (Vestibul) فرج شرح داده شود.

به گزارش مجله زنان، وستیبول مدخل واژن است که از خارج به خطHart، از داخلی به رینگ پردهٔ بکارت، از قدام به فرنولوم و از خلف به قورشت محدود است. خط Hart محاذات محل اتصال لابیای کوچک فرج است و از این ناحیه به داخلی، پوششی اپیتلیال آن فاقد طبقهٔ شاخی (Keratinization) است. وستیبول تنها بافت دستگاه ژنیتال است که منشأ اندودرمی دارد.

احساسی درد یا سوزشی فرج یکی از شایعترین شکایات ژنیکولوژیک بوده و از نظر تعریف vulvar (VVS) Vestibulitis sundrome با سه معیار تشخیص داده می شود: (۱) احساس درد در لمس وستیبول و یا دخول دردناک؛ (۲) حساس شدن وستیبول و (۳) وجود درجات متفاوتی از اریتم در وستیبول. از نظر هیستوپاتولوژیک، تنها یافتهٔ ثابت دراین سندرم، التهاب مزمن است. در گذشته به این سندروم burning vulva vestibular adenitis real Vulvodgnia نیز گفته می شود. VVS در سنین میانسالی شایعتر بوده و در غالب موارد علت آن نامشخص است۔ عوامل عفونی (نظیر ویروسی پاپیلوم انسانی، واژینیت مکرر کاندیدیایی)، عوامل محیطی (۵- فلورواوراسیل، پودوفیلین، صابونها، مواد آرایشی) و افزایش pH در بعضی موارد در ایجاد این سندرم دخیل هستند. علامت اصلی بیماری، درد ناحیهٔ فرج است بطوریکه با دوچرخه سواری، نزدیکی، پیادهروی سریع (JOgging) و یا پوشیدن لباسهای زیر تنگ تحریک و یا تشدید می شود. در بسیاری از موارد احساس سوزش و گاهی خارش نیز وجود دارد.

برای تشخیص VVS ابتدا بایستی تاریخچهٔ دقیقی گرفته شود و حساسیت وستیبول با کمک یک سواپ، پنبه ای (Q-tip test) تأیید شود

پس از آن در صورت وجود ترشحات غیرطبیعی واژینال، اسمیر و کشت و در صورت وجود ضایعهٔ جلدی (از جمله به کمک ذره بین نمونه برداری با انجام شود تا عللی پاتولوژیک شناخته شدهٔ VulvOClynia رد شود.

دسته‌بندی‌ها: بیماری زنان

برچسب‌ها: ,,,,,,,,