ضرورت وجود کلسترول در خون چیست؟

ضرورت وجود کلسترول در خون چیست؟

وظایف خون:

  • اکسیژن و مواد غذایی را به سلول ها برساند.
  • پسماند های اسیدی حاصل از سوخت و ساز را از سلول ها پس بگیرد.
  • و به اندام های دفع سموم مثل کلیه ها و ریه ها تحویل دهد.

برای انجام این مهم، بدن انسان از شبکه ی به هم تنیده ی رگ های خونی بهره می برد، خون در هر ثانیه در این شبکه جریان دارد. زمانی که میزان اسید موجود در خون بیش از مقدار مجاز باشد به نزدیک ترین نقاط، یعنی دیواره ی رگ ها آسیب می رساند. اسیدهای موجود درخون با توجه به اینکه پروتون بیشتری دارند در دیواره ی رگ ها به دنبال جذب الکترون هستند و با ادامه ی این روند آسیب های جدی به عروق وارد شده و حتی ممکن است آن ها را سوراخ کنند. اما بدن به صورت هوشمند مانع از ایجاد چنین وضعیتی می شود، به طوری که اسیدها را با پوششی از کلسترول ( LDL) احاطه کرده و بی ضرر می کند. بدن برای انجام این کار از کبد و استخوانها یاری می جوید؛ بر اثر افزایش پسماندهای اسیدی در خون، کلسترول بیشتری در کبد ساخته و به خون ترشح می شود. کلسترول، الکترون های مورد نیاز اسیدها را تأمین کرده و آنها را بی ضرر می سازد. علاوه براین کلسترول، قسمت های آسیب دیده ی دیواره ی رگ ها را وصله زده و بازسازی می کند. در واقع، این عمل به کمک کلسیم) قلیایی ترین ماده ی موجود در بدن) انجام می پذیرد، کلسیم و اسید بر اثر ترکیب، سخت شده و به دیواره ی عروق چسبیده و تشکیل پلاک می دهند. به مرور زمان و در اثر افزایش پلاک ها، بیماری سختی عروق و فشار خون ایجاد می شود.

وجود کلسترول در بدن انسان بسیار ضروری است؛ زیرا هورمون هایی چون استروژن، تستوسترون و پروژسترون و سایر هورمون های مهم، از کلسترول ساخته می شوند 80 درصد کلسترول توسط کبد تولید می شود و 20 درصد آن از طریق مواد غذایی وارد بدن می شود. بر اثر اسیدی شدن، کلسترول بیشتری توسط کبد تولید می شود تا با مهار اسید به حفاظت از جداره ی عروق بپردازد.

ساختار کلسترول مشابه ساختار چربی های اشباع نشده است. چربی های اشباع نشده، الکترون های اضافی دارند. هر ماده ای که الکترون از دست بدهد اکسید می شود. کلسترول LDL هم با از دست دادن الکترون اضافی اکسید شده و مانع از اکسید شدن رگ های خونی می شود و به نوعی اسید خون را خنثی می کند، سپس توسط کلسیم احاطه شده و به صورت پلاک در دیواره رگ ها ذخیره می شود. بدین ترتیب اسیدها از جریان خون حذف می شوند اما در عوض، رگ ها سخت شده و تنگ تر می شوند. انباشت پلاک های کلسترولی که از اسید و کلسیم به وجود می آیند بسیار خطرناک است.

اسید معلق در خون بر اثر تبدیل شدن به پلاک های کلسترولی به اسیدی جامد تغییر شکل داده و بدین ترتیب نمی تواند تاثیری بر PHخون داشته باشند و به رگ ها آسیب وارد کنند.

برای سلامتی قلب و عروق، مصرف چربی های اشباع نشده توصیه می شود زیرا همانند کلسترول، رگ ها را از آسیب اسیدها محافظت می کنند. اما چربی های اشباع شده برای سلامتی قلب و عروق بسیار مضر هستند. منظور از چربی های اشباع شده چربی هایی هستند که از پروتون، اشباع شده اند و الکترون اضافی برای از دست دادن ندارند. و چون نمی توانند اکسید شوند از اکسید شدن دیواره رگ ها هم نمی توانند جلوگیری کنند.

روغن های مفیدی مثل روغن ماهی که حاوی امگا 3 هستند سرشار از الکترون بوده و می توانند پروتون گرفته و الکترون بدهند و به راحتی براثر اکسید شدن، از دیواره ی رگ ها محافظت کنند. چربی های اشباع شده سرشار از پروتون بوده و اسیدی هستند و چربی های اشباع نشده سرشار از الکترون بوده و قلیایی می باشند. به نظر می رسد افزایش کلسترول ناشی از تغذیه ی اسیدی است؛ براثر افزایش بار اسیدی، کبد کلسترول بیشتری تولید می کند و این تدبیر هوشمندانه ی بدن، برای محافظت از خود است.

دسته‌بندی‌ها: تغذیه و سلامتی

برچسب‌ها: ,,,,