علائم کمبود سدیم در بدن چیست؟

علائم کمبود سدیم در بدن چیست؟

کسانی که تنفس شان سخت است و با زحمت نفس می کشند شاید علتش کمبود سدیم در بدنشان باشد.

کمبود سدیم ممکن است باعث پیدایش حالت زکام شود که در آن صورت باید غذاهایی که سدیم زیاد دارند مثل کرفس، اسفناج و تره مصرف کرد. در بزاق سدیم فراوان وجود دارد لذا برای آنکه غذاها بهتر هضم شود باید لقمه ها را خوب جوید تا با سدیم در آب دهان خوب مخلوط شده و غذا زودتر هضم شود.

در افراد بزرگسال همیشه میزان سدیم کمتر از آنچه که باید باشد، هست.

افرادی که عاشق هستند عشق شان باعث می شود که سدیم بیشتری جذب بدنشان شود با یک نگاه همراه با هیجان و شور، سدیم بیشتری جذب شده و یا به کار گرفته می شود در مواقع ترس، خشم، وحشت و انزجار مقادیر زیادی سدیم از بدن خارج می شود. بنابراین کسانی که اغلب بدون جهت دچار خشم، ترس و وحشت می شوند، باید غذاهایی که دارای سدیم بیشتری هستند بخورند.

به طور کلی اوقات تلخی، هیجان، حسد، بدخواهی، در سلامتی ما اثر سوء دارد و باعث به هم خوردن ترکیبات بدن به خصوص سدیم می شود.

شخصی امروزه خود را خوشبخت می داند و فردا خیال می کند بدبخت ترین افراد جهان است سدیم بدنش کم است. که تصور می کند هر لحظه ممکن است واقعه بدی برایش رخ دهد در بدن سدیم کافی ندارد، آنکس که مدام در طول روز خواب آلود است در بدن خود کمبود سدیم دارد. شخصی که کمبود سدیم دارد، مرتب دچار بی خوابی می شود.

به هنگام استراحت و قرار داشتن در رختخواب تصمیم های مهم می گیرد ولی وقتی هوا روشن شد دیگر کاری از دستش بر نمی آید. وقتی سدیم بدن کم باشد انسان مرتب احساس سستی ، بی وزنی، شلی و ضعف می کند. وقتی سدیم در بدن زیاد باشد این افزایش بیشتر در انساج و مفاصل اتفاق می افتد و هیچوقت سدیم خون زیاد نمی شود. برعکس وقتی سدیم بدن کم باشد بر روی مرحله نخست اعصاب تحت تأثیر قرارمی گیرند. چنین فردی نمی تواند قاضی خوبی باشد. درست و صحیح قضاوت نمی کند. تردید دارد. نمی تواند خوب حواسش را جمع کند و تصمیم بگیرد. در ضمن این افراد به هنگام حرکت در آفتاب به سرعت گرمازده می شوند.

وقتی آب می آشامیم سدیم بدنمان کم می شود بنابراین آنهایی که هر روز آب زیاد می آشامند باید متوجه این عارضه باشند. در مواقعی که ما عصبانی می شویم مقادیر زیادی سدیم از دست می دهیم: بنابراین بعد از هر عصبانیتی بدن دچار کمبود سدیم می شود. به همین جهت بهتر است ما حتی المقدور از عصبانی شدن پرهیز کرده و بیشتر خلق و خوی آرامی داشته باشیم. وقتی شما عاشق هستید سدیم خون تان نیز در حد تعادل و کافی است و در همین حال غذاها هم خوب هضم می شوند.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,