علایم و نشانه های سرطان فرج

• توده ای کوچک و سخت که ممکن است در پوست فرج ایجاد خارش نماید.
• زخمی بر روی فرج که لبه های برجسته دارد و می تواند خونریزی کرده مایع تراوش نماید.

سرطان فرج نادر می باشد. این بدخیمی ۳ درصد تا ۴ درصد تمامی تومورهای تناسلی زنان را شامل می شود، این بدخیمی بعداز یائسکی شایع تر است.

تشخیص

به این علت که زنان اغلب به دنبال درمان شکایت هایی از قبیل خارش نیستند گاهی اوقات تشخیص با تأخیر صورت می پذیرد. نمونه برای بررسی آزمایشگاهی خارج می شود.

سرطان فرج از چه جدیتی برخوردار است ؟

با درمان موثر شانس خوبی جهت علاچ کامل وجود دارد.

درمان

معمولاً خارج ساختن فرج (وولوکتومی) لازم می شود. در این روش جراح تومور، پوست اطراف و احتمالاً غدد لنفاوی کشاله ران را خارج می سازد. نوع سرطان و اندازه تومور مشخص می سازند که چه میزان بافت باید خارج شود. اشعه درمانی نیز ممکن است توصیه شود.

بحران های جنسی

سوء استفاده جسمی و تجاوز جنسی بحران هایی هستند که معمولاً و نه همیشه زنان به انها گرفتار می شوند.

سوء استفاده جسمی

سوء استفاده جسمی در بر گیرنده آسیب جسمی است که توسط فردی شناخته شده نظیر همسر، دوست، فامیل یا فرد شناخته شده دیگری وارد می شود. این آسیب معمولاً در منزل صورت می گیرد. تجاوز جنسی نوع خاصی از سوء استفاده جسمی است.

واشح ترین مرز مشخص کننده بین امری که پذیرفتنی است و امر ناپذیرفتنی، لذت و تفاهم متقابل است. وقتی که چیزی موجب آزار شما می گردد از آن اجتناب یا آن را متوقف سازید. اگر همسرتان، شما را وادرا به شرکت در فعالیتی که به شما صدمه می زند نمود این کار سوء استفاده جسمی است. این حق برای همسر یا هر فرد دیگر وجود ندارد که شما را در معرض خطر قرار دهد، شما را کتک بزند یا اینکه به شما تجاوز جنسی نماید. اگر شما را در معرض خطر قرار دهد، شما را کتک بزند یا اینکه به شما تجاوز جنسی نماید، حقوق شما پایمال شده است. اگر شما قربانی این حالات بودید، حق دارید که تقاضای کمک و محافظت نمایید.

تحمیل خطر به فردی دیگر صرف نظر از اینکه آیا فعالیت جنسی در آن دخیل می باشد، جرم است علاوه بر تماس با نهادهای قانونی، برای درمان آسیب ها به پزشک یا بخش اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید. پرسنل پزشکی یا نهادهای قانونی می توانند شما را به محلی امن یا نزد افرادی که قادر به مشاوره و مداخله لازم هستند. راهنمایی کنند.

سوء استفاده می تواند موجب آسیب های فیزیکی متعدد و حتی مرگ گردد. حتی آسیب های کوچک اگر در اثر گذشت زمان تجمع یابند می توانند منجر به ناتوانی شوند. آسیب روحی و روانی که در اثر سوء استفاده به فرد وارد می شود می تواند به همان اندازه آسیب فیزیکی ناتوان کننده باشد. روان پزشک مشاور یا مددکار اجتماعی قادر به کمک هستند.

دسته‌بندی‌ها: بیماری زنان

برچسب‌ها: ,,