غدد درون ریز چه هستند ؟

سیستم غدد درون ریز بدن شما از متعددی تشکیل شده که در مکانیسیم کنترل بدن شما دخیل هستند. در کنار سیستم عصبی، سیستم غدد درون ریز اینکه چگونه بدن شما به وقایع معمول پاسخ دهد را کنترل می نماید.

غدد درون ریز هورمون ها را تولید می نمایند که اجزای اساسی این سیستم هستند. یک هورمون یک پیامبر شیمیایی است. غدد درون ریز مختلفی هورمون های مختلف را تولید می نمایند بیشتر این هورمون ها به جریان خون رها میشوند بنابراین دستورات را به عضوها و به بافت های مختلف می رسانند.

اگر چه هورمون ها در سراسر بدن در گردش هستند هر هورمون عضوها و بافت های خاصی را تحت تاثیر دارد، بنابراین می تواند تنها پروسه های خاصی در بدن را تنظیم نماید. پانکراس (لوزالمعده)، برای مثال، هورمون انسولین را ترشح می نماید که بدن را قادر می سازد سطوح قندخون را تنظیم کند.
در پاسخ به استرس فیزیکی یا احساسی، غده آدرنال (فوق کلیوی) آدرنالین (اپی نفرین) ترشح می کند که می تواند میزان قابل توجهی از انرژی را، خیلی سریع در اختیار قرار دهد. به طور مشابه، غدد هپیوفیز، تیروئید، پاراتیروئید و غدد جنسی هر کدام عملکرد های خاصی از بدن را تحت تأثیر می گذارند. بعضی از هورمون ها، نظیر آنهایی که از هپیوفیز ترشح می شوند عملکرد سایر غدد درون ریز را کنترل می کنند. در حقیقت تمامی دستگاه های بدن به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر هورمون ها هستند.

گهگاه سیستم غدد درون ریز دچار اختلال عملکرد می شود. به این علت که این سیستم خیلی پیچیده است، این اختلال می تواند منجر به دامنه وسیعی از مشکلات شود. برای مثال در دیابت (شایع ترین اختلال سیستم غدد درون ریز) اگر پانکراس انسولین کافی ترشح نکند، مقادیر بیش از حد قند (گلوکز) در خون باقی خواهند ماند و اگر غدد هیپوفیز کودک بد کار کند، دچار مشکلات رشد خواهد شد.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,