فلورای میکروبی ، سازگار با سلامتی یا مضر

فلورای میکروبی ، سازگار با سلامتی یا مضر

فلورای میکروبی سالم (میکروب هایی که به طور معمول در دستگاه گوارش وجود دارند بیماری زا نیستند و برخی از آنها بسیار مفید می باشند) می تواند توسط پری بیوتیک ها حمایت شود. پری بیوتیک ها مواد غذایی غیرقابل هضم هستند که در روده باعث تحریک باکتریهای مفید شده و سلامت میزبان را بهبود می بخشند. پروبیوتیک ها غذاهای میکروبی یا مکمل های غذایی هستند که می توانند برای تغییر یا بهبود توازن باکتریهای روده ای و افزایش سلامت به کار روند.

پری بیوتیک ها شامل موادی هستند که عامل تغذیه میکروبهای سودمند درون روده می باشند. این مواد شامل فیبر غذایی و فروکتوالیگوساکاریدها می شوند. قندهای FOC با پیوندهای غیرقابل هضم مرتبط هستند که نمی توانند توسط آنزیم ها هیدرولیز شوند. پس این کربوهیدرات های FOC بدون هضم از روده بزرگ عبور می کنند. منابع غذایی این FOC ها شامل عسل، پیاز، مارچوبه، چاودار، موز، شیره درخت چنار، جو دوسر و پیازچه چینی می شود.

FOC ها بطور دقیق رشد باکتری ها را تحریک می کنند. این باکتری ها شامل بیفیدوباکتر و لاکتوباسیلوس هستند که به کاهش سطح باکتری های بیماری زا می انجامند. در یک پژوهش مشخص گردید که افزایش این قندهای جدید باعث افزایش تعداد بیفیدوباکترها و کاهش فعالیت بتاگلوکورونیداز (آنزیم محرک عوامل سرطان زا در روده بزرگ) می شود. اجزاء فیبر رژیمی، شامل پکتین، همی سلولز، و اینولین می باشد. پیاز و مارچوبه نیز به عنوان پری بیوتیک عمل می کنند.

راه دیگری که می توان یکپارچگی روده ها را از طریق آن حفظ کرد افزایش تعداد پروبیوتیک ها است که موادی هستند که بر توازن روده تأثیر می گذارند. معمول ترین شکل از این پروبیوتیک ها شامل لاکتوباسیلوس و بیفیدوس می باشد. این ارگانیزم ها از طریق محدودسازی رشد باکتری های بیماری زا به کمک رقابت برای جذب مواد غذایی، باعث حفظ سلامت روده ها می شوند. باکتری های روده، چون لاکتوباسیلوس و سایر زنجیره های باکتری های سودمند نیز می توانند آمینواسید ایجاد کنند و PH مطلوب اسیدهای آلی تولید شده توسط باکتری های سودمند، باعث محدودیت در انتقال باکتریهای بیماری زا می شود و سلول های بافت های داخلی را اسیدی و عوامل مهار کننده در برابر رشد آنها را تقویت می کنند.

محصولات لبنی تخمیری شامل ماست، کفیر و محصولات صنعتی پروبیوتیک، مثل انواع باکتری های سودمند، می توانند در این باره مد نظر قرار گیرند. زنجیره های خاص باکتری ها تاکنون مورد بررسی قرار گرفته اند و این مطالعات نشان می دهند که باکتری های سودمند می توانند فلورای میکروبی را حفظ کنند و سلامت روده را از لحاظ وجود این عامل در طی درمان با آنتی بیوتیک خوراکی تضمین کنند

دسته‌بندی‌ها: طب و زیبایی

برچسب‌ها: ,,,,,,