مبارزه با حشرات وجوندگان و ارزش مواد حشره کش

مبارزه با حشرات وجوندگان

با پیشرفت شهرنشینی و مهاجرت مردم از روستا ها به شهر ها، موضوع از بین بردن حشرات و جوندگان در شهرها مسأله ای شده است.تمرکز بیش از اندازه در شهرها و شهرکها و افزایش خانه سازی، مخصوصاً خانه های غیربهداشتی، محیط را برای رشد حشرات و جوندگان آماده کرده است. وجود حشرات و جوندگان در خانه ها، انبارهای تجارتی و در مزارع بیشتر به علت عدم رعایت اصول بهداشت می باشد و بنابراین روش موثر برای حل این مسأله، آموزش عمومی و به کار بردن بیشتر موازین بهداشتی به وسیله افراد جامعه است.

ارزش مواد حشره کش

حشره کشها مواد شیمیایی هستن که برای کشتن حیوانات موذی و حشرات به کار می روند. این موجودات ممکن است حشرات، موش، موش صحرایی و انواع کرم ها و سایر اقسام خراب کننده های وسایل زندگی باشند. بدون شک داروهای حشره کش در از بین بردن بیماریهایی مانند : مارلاریا، تب زرد، تیفوس و طاعون عامل مهمی بوده اند و نیز با از بین بردن آفات نباتی، مواد غذایی بیشتر و بهتر و با قیمت ارزانتر به دست می آید.

با توجه به این که داروهای حشره کش مواد سمی بوده، آن قدر قوی هستند که می توانند حیوانات موذی و حشرات را بکشند، بطور مسلم برای انسان نیز خطرناک کند و خوردن اشتباهی و اتفاقی آنها باعث مرگ  میرهای بسیاری شده است. هرگونه تماس با این مواد شیمیایی برای انسان خطرناک است. همچنین ممکن است ذرات حشره کشها برای مدت طولانی، آب و هوا و غذاها را آلوده کند و اثرات زیان بخشی به بار آورده، باعث مسمومیت انسانها شود. استعمال غلط مواد شیمیایی و حشره کشهای کشاورزی ممکن است باعث مسمومیت کشاورزان و حیوانات اهلی آنان بشود.

با توجه به این نکات، خانمهای خانه باید در به کار بردن مواد حشره کش نهایت دقت و مواظبت را بنمایند. از باز گذاشتن در قوطی و یا بسته های مواد حشره کش خودداری کنند و در موقع استعمال فقط به اندازه تعیین شده که در دستور استعمال دارو ذکر شده است مصرف نمایند.

روشهای مبارزه با حشراتی که از نظر بهداشتی اهمیت دارند.

ثابت شده است که بسیاری از حشرات و حیوانات موذی ناقل بیماریهای مخصوصی هستند، بعضی از آنها اثانیه را می جوند و یا خراب می کنند، برخی غذاهای مورد مصرف انسان را می خورند یا فاسد می کنند و گروهی دیگر با نیش خود انسان را آزار می دهند. مثلاً اگرچه ثابت نشده است که ساس ناقل بیماری باشد، ولی چون این حیوان خون انسان را می مکد و بوی بد تولید نموده، ملافه ها و رختخواب را کشف می کند، موذی تشخیص داده شده است. هزار پا و حیواناتی نظیر آن نه غذا را فاسد می کنند، نه به اثانیه منزل آسیب می رسانند و نه نیش مسموم کننده دارند، ولی وجود آنها آزاردهنده و برای عده ای ترس آور است. بیشتر انواع عنکبوت ها برای انسان بی آزار هستند، مگر یک نوع آن که به عنکبوت سیاه (رطیل) معروف است که دارای سم مهلکی است و ممکن است باعث مرگ بشود. در صورتی که کسی با این نوع عنکبوت گزیده شود باید او را فوراً به پزشک رسانید . بیشتر زنبورها قرمز، زنبور عسل و یا جیرجیرک و امثال آنها کشنده حشرات هستند و بنابراین برای انسان مفیدند، ولی نیش آنها ممکن است آزار دهنده و بعضی اوقات برای انسان نیز کشنده باشد، بنابراین بایستی تحت کنترل قرار بگیرند و در صورت لزوم از بین برده شوند.

کسانی که دارای سابقه حساسیت (آلرژی)، آسم (تنگی نفس) و امثال آن هستند، در صورتی که به وسیله زنبور گزیده شوند بسیار ناراحت می شوند و ممکن است برای آنها خطرناک باشد. این گونه افراد در صورت گزیدگی حشرات بایستی فوراً به پزشک مراجعه نمایند.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,,