موارد منع مصرف بوتاکس

منع مطلق: ۱- سابقه آلرژی به هر یک از ترکیبات بوتاکس، اگر بیماری می گوید حساسیت قبلی دارد نباید زد، ۲- وجود عفونت در محل تزریق، ۳- افراد وسواسی، انتظار بیش از حد از زیبایی دارند.

منع نسبی:

۱- بیماری های نور و موسکولار یا عصبی – عضلانی، ۲- خانم های باردار و شیرده، ۳- بوتاکس در گروه C جای دارد، برای خانم های باردار کار زیبایی انجام ندهید، ۴- در خانم هایی که قصد بارداری دارند اصولا توصیه می شود از ۹۰ روز قبل از بوتاکس نزنند اما هیچ گزارشی مبنی بر تراتوژن بودن بوتاکس در دوران بارداری وجود ندارد حتی دلیلی بر ترشح آن در شیر ندارد، ۵- افراد با سن بالای ۶۵ و بعضی کتاب ها می گوید بالای ۷۵ یا اگر می خواهید بزنید دوز کم  (Low dose)،۶- استفاده همزمان از داروهای آمینو گلیکوزیدها و کلسیم بلوکرها با بوتاکس منع نسبی دارد زیرا می تواند اثر بوتاکس را تشدید کند. ۷- بیمارانی که سابقه آلرژی خیلی شدید دارند این بیماران هم بهتر است تزریق صورت نگیرد یا یک ناحیه تنها زده و ۲۸ روز بعد آمد اگر مشکلی ندارد بیاید مثلا خط اخم را زده. ۸- به بیماری بوتاکس زده جهت معاینه مجدد مراجعه ابرهایش غیر قرینه شده چه کنیم؟ از بیمار سوال می کنیم ابروی بالا رفته را پایین بیاورد یا پایین را بالا. اگر دوست دارد ابروی پایین را بالا برد به اندازه ۱ خط زیر سرنگ انسولین معادل ۴ واحد Dysport  در نقطه شماره ۳ (زیر دم ابروی پایین) تزریق شود یعنی عضله پری اوربیکوله را فلج کنیم اگر می خواهد ابروی بالا رفته را پایین بیاورد باید ۲ سانتی متر بالاتر از بالاترین نقطه ای که ابرو بالا رفته به اندازه ۱ خط ریز سرنگ انسولین معادل ۴ واحد Dysport تزریق صورت گیرد.

دسته‌بندی‌ها: پوست و مو

برچسب‌ها: ,,,,