نتایج اسیدی شدن بدن چیست؟

نتایج اسیدی شدن بدن چیست؟

  • اسیدی شدن در بی خوابی، افسردگی و کاهش حافظه هم تاثیرگذار است. هورمون ملاتونین هورمون خواب است که باید با سلول ها در ارتباط باشد. هورمون سروتونین برای جلوگیری از افسردگی در بدن ترشح می شود و برای داشتن حافظه ای قوی ، باید نورون های دستگاه عصبی باهم در ارتباط باشند.

هدف از فرآیند های شیمیایی درون سلولی، تولید انرژی است. گلوکز دریافت شده از مواد غذایی، با اکسیژن سوخته و تولید انرژی می کند. هر سوخت و سازی، خاکستری اسیدی از خود برجای می گذارد که در هر ثانیه بر میزان آن افزوده می شود. هر سلول سیستم پاکسازی خاصی برای دفع این پسماند ها دارد. اما این سیستم، ظرفیت پاکسازی محدودی دارد و قادر به دفع همه ی پسماند ها نیست، لذا رفته رفته مقدار پسماند ها افزایش یافته و با حمله به غشای سلول، الکترون مورد نیاز خود را می ربایند و خنثی می شوند. غشای سلول با دادن الکترون اسیدی و سخت شده، واکنش پذیری و پاسخ دهی عادی خود را از دست می دهد و بدین ترتیب پیام ها و دستوراتی که از طرف هورمون ها ارسال می شود را به سختی دریافت می کند. انسولین هم از جمله هورمون هایی است که به سلول ها پیام هایی ارسال می کند.

هر قفلی کلید مخصوص خودش را دارد. انسولین کلید یکی از قفل هایی است که بر روی غشای سلول واقع شده است. انسولین نیز با باز کردن قفل GLUT4 سبب انتقال گلوکز به درون سلول می شود. اگر انسولینی در کار نباشد، قفل GLUT4 نیز باز نشده و گلوکز وارد سلول نمی شود. با اسیدی شدن و سخت شدن غشای سلول، این قفل خراب می شود و انسولین نمی تواند آن را باز کند. پانکراس انسولین بیشتری برای باز کردن قفل ترشح می کند اما هیچ پاسخی از طرف سلول دریافت نمی کند. در این مرحله است که مقاومت به انسولین در بدن رخ داده است.

انسولین سعی دارد قند اضافی را وارد سلول کند و از طرفی چون نمی تواند این کار را بکند، آن را به صورت چربی در بدن ذخیره می کند. بدین شکل، مقاومت به انسولین موجب اضافه وزن می شود.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,,