نقش آنتی بیوتیک در پاکسازی و سم زدایی بدن

نقش آنتی بیوتیک در پاکسازی و سم زدایی بدن

شکی نیست که هر یک از این روشهای درمانی گذشته و اکنون دستاوردهای قابل توجهی در درمان درد، ناراحتی ها و برخی بیماریهای انسانی داشته اند. اما نباید فراموش کرد که تنها زمانی باید به روشهای درمانی متوسل شد که ادامه بیماری خطر از بین بردن بدن و بیمار را به همراه داشته باشد، یعنی شدت مسمومیت و سم زدایی بدن از قدرت حیاتی موجود در جاندار فراتر بوده خطر از بین رفتن بیمار وجود داشته باشد و این امری است که اگر نگوییم نادر می توان گفت که کمتر اتفاق میافتد.

مثالی که این موضوع را روشن تر کند اینکه باکتریها در بدن شخصی که بدلیل تجمع سموم مختلف دچار بیماری و یا ناتوانی سیستم دفاعی شده به راحتی شروع به رشد می نمایند(مگس در محل مناسبی که انباشته از آشغال است با سرعت فراوان شروع به رشد و افزایش نموده می تواند همه آن محیط را به تصرف خود و لاروهایش درآورد) طبعا یک بدن مسموم قدرت از بین بردن میکربها را نخواهد داشت. در این زمان تجویز آنتی بیوتیک برای بدن مثل به کار بردن داروی حشره کش در آن محیط آشغال زده است که مگس ها را نابود می کند. داروی حشره کش خود ماده سمی است.

آشغال به خاطر آشغال بودنش محیط رشد مناسبی برای عامل خارجی که حشرات باشند فراهم آورده است. مصرف داروی ضد حشره باعث از بین بردن آشغال نمی شود ولی حشرات را از بین می برد. آنتی بیوتیک هم مانند آن داروی ضد حشره، خود یک سم است. این سم طبیعتا قادر به از بین بردن آشغالها و سموم بدن که محیط مناسبی برای رشد باکتریها فراهم نموده بود نیست اما در این شرایط خاص با از بین بردن باکتریها شاید فرصتی برای بدن فراهم آید که فرایند سم زدایی را ادامه داده نهایتا سلامت را به انسان بازگرداند.

آنتی بیوتیک قدرت پاکسازی و سم زدایی بدن سمی و آشغال زده را ندارد. این خود بدن است که باید اینکار را به انجام برساند و آن دوره ای که این سم زدایی در حال انجام است دوره ای است که همراه با علایم و نشانه هایی می باشد که ما آنرا بیماری می نامیم. سم زدایی وظیفه و کار بدن است. هیچ سیستم درمانی قادر نیست این کار بدن را بعهده بگیرد. پس آنچه که طب مدرن و سایر روشهای درمان برای سلامتی بدن انجام داده اند در حقیقت همان بخشی است که تنها می تواند در جهت تقویت عملکرد خود بدن باشد و نمی تواند و نباید جای عمل خود درمانی بدن را گرفته یا دخالتی در این پروسه خود به خودی ایجاد کنند.

هیچ یک از این روشهای درمان در حقیقت قادر به درمان واقعی که همان پروسه سم زدایی و پاکسازی از سموم است نیستند. بیماری پدیده ای خارجی و غیر طبیعی نیست.دن بیماری را بوجود میاورد تا اضافات و سموم جمع گردیده را پاکسازی نماید. بیماری در حقیقت یک خانه تکانی است و باید به آن خوشامد گفت. حال اگر این پدیده به نیت پاکسازی بوجود آمده پس از اتمام کار پاکسازی نیز از بین خواهد رفت. به جای دخالت در آن و سعی در تغییر مسیر آن باید اجازه داد که بیماری مسیر طبیعی خود را طی نموده به سرانجام برسد. هر نوع دخالت که به کوتاه کردن این پروسه منتهی گردد، پروسه پاکسازی را نیمه کاره گذارده در دراز مدت به ضرر بدن خواهد بود.بدن خود درمان کننده است. تنها باید شرایط طبیعی و لازم برای حرکت و عمل آنرا فراهم آورد.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,,