نکات مهم در برداشتن وزنه

به سرعت دمبل دیگر را به بالا پرتاب کنید. همزمان بگذارید که حرکت ناگهانی دمبل ها شما را به حالت خوابیده در بیاورند. در حالی که عضلات شکمی کمک می کنند که شما به راحتی به این حالت در بیایید، دلیل این که پس از پرتاب دومین دمبل به طرف بالا باید سریعاً به طرف عقب دراز بکشید این است که به علت حرکت غیر صحیح، مفاصل شانه و پایین کمرتان دچار آسیب نگردنند. در ادامه ی حرکت ناگهانی دمبل، بدون وقفه به عقب دراز بکشید و اجازه دهید که عضلات شکمی شما را در موقعیت صحیح قرار دهند، این به شما کمک می کند که مطمئن شوید اکثر نیرویتان را برای انجام حرکت اصلی نگه داشته اید، ممکن است این کار به نظر مشکل بیاید ولی چنین نیست این روش کم خطر ترین و آسان ترین راه برای قرار دادن دمبل ها در موقعیت تمرین است. (به خصوص اگر از دمبل های سنگین استفاده می کنید)

وقتی که دمبل ها را بالا آوردیدف آن قدر به عقب بروید تا کمرتان به میز برسد.

دمبل ها باید حالا در دو طرف سینه ی شما قرار بگیرند.

دو مرتبه مطمئن شوید که کف پاهایتان به اندازه ی عرض شانه هایتان باز هستند و کف آن ها کاملاً در تمام طول تمرین روی زمین قرار دارند.

مطمئن شوید زانوهایتان راست هستند.

قسمت پایین کمرتان باید به صورت مسطح در تمام طول تمرین بر روی میز قرار بگیرد. قوس ناحیه ی کمری نباید زیاد باشد.

مطمئن شوید که پشت تان کاملاً روی میز پرس قرار دارد و بازوها و آرنج در دو طرف و خارج و ساعدها عمود به زمین است. وقتی در جای خود قرار گرفتید استخوان های شانه تان را منقبض یا فشرده کنید. در اول ممکن است این کار سخت و عجیب باشد، اما اهمیت این تکنیک را دست کم نگیرید. شما باید یاد بگیرید که در تمام طول حرکت به این حالت بمانید. با جمع کردن استخوان های شانه به سمت یکدیگر و تماس کامل پشت تان به میز پرس، شما حقیقتاً باعث می شوید که قسمت های قدامی شانه در این حرکت شرکت نکنند و تنها عضلات سینه این حرکت را انجام دهند.

سر خود را راحت نگه دارید و مطمئن شوید که در طول تمرین حرکتی ندارد و یا از میز بلند نمی شود.

دقت داشته باشید که بیش از حد پرس سینه زدن و انجام ندادن و یا کم انجام دادن تمرینات مربوط به قسمت بالایی کمر (مانند : بارفیکس ، شنای سوئدی، سلام ژاپنی، فیله و … ) باعث قوی شدن بیش از حد عضلات سینه و ضعف در قسمت بالایی پشت (عضلات مخالف) می شود.این حالت (پشت لاک پشتی) می تواند باعث درد و آسیب در ناحیه گردن، قسمت بالایی کمر و شانه گردد.

این موجب به وجود آمدن حالتی می شود که اصطلاحاً به آن «پشت لاک پشتی» می گوییم. وقتی عضلات سینه که بیش از اندازه قوی شده اند شانه ها را که ضعیف هستند به جلو بکشند قسمت پشت مانند پوشته لاک پشت به نظر می آید.

نکات مهم در برداشتن وزنه

 

 

دسته‌بندی‌ها: ورزش

برچسب‌ها: ,,,,