هدف از زندگی کردن چه می باشد؟

هدف از زندگی کردن چه می باشد؟

، تا حالا اندیشیده اید که هدف از زندگی ما چیست و ما برای چه تلاش میکنیم؟ قصد ندارم بحث را کلی و به هدف آفرینش انسان سوق بدهم. نه، کاملا منظورم از این سوال این است که قطب نمای حرکت ما در زندگی چیست؟ قرار است با چه معیاری زندگی کنیم و چه چیزی را برای خود مهم بدانیم و بر مبنای آن پیش برویم؟

همه ما در تلاش برای به دست آوردن بهترین امکانات ، موقعیتها، پول، ثروت، دوستان، همسر و فرزند و… هستیم و داشتن آن را ضامن خوشبختی و رضایت خود میدانیم. اما سوال اینجاست با وجود این همه تفاوت در دارایی های گوناگون افراد، که گاها هم در یک سطح نیستند آیا هرگز میتوانیم یک فرمول برای ایجاد رابطه بین شادمانی و خوشبختی و این داراییهای مادی ، انسانی و… متصور شویم؟ آنچه که مشخص است شما نه از داشته های مادی یک فرد میتوانید میزان حس خوشبختی او را حدس بزنید و نه بر عکس از میزان خوشبختی او به میزان داراییهایش پی ببرید. تقریبا در جهانی به سر میبریم که همه جور آدم وجود دارد:

ثروتمندِ خوشحال، فقیرِ بد حال، فقیرِ خوشحال، ثروتمندِ بدحال، معلولِ خوشحال، معلولِ افسرده و…

دقت کردین هیچ فرمولی که بفهمیم آیا ارتباطی بین متعلقات فرد و میزان خوشحالی و رضایت او هست وجود ندارد، آیا داشتن همسرِ زیبا و فرزندان سالم یعنی رضایت فرد یا نه بر عکس آن کسی که اینها را ندارد آدم خوشحالی است؟

مساله اصلی درون فرد نهفته است و ما به دنبال آن هستیم، چیزی که همه شما بر سَرِ آن احتمالا با من موافقید ایناست که انسانِ شاد و راضی و خوشنود و خوشبخت و خوشحال، ایده آل برای زندگیست، حال اینکه چگونه به این حالت برسیم بحث جدایی است. اما اول بیایید تا تعریف انسان خوشبخت و خوشحال را کامل کنیم تا در ادامه، بر اساس این تعریف محکم بتوانیم بحث خود را پیش ببریم.

انسان موجودی است مبتنی بر رابطه، رابطه با چی؟ با هر چیزی که بشود بین انسان و آن یک ارتباط ایجاد شود(خواهشا یک مقدار صبور باشید.) انسان به مددِ حواس پنجگانه خود با جهان بیرون از خود ارتباط برقرار میکند، با همه موجودات جاندار و بی جان، با همه روابط یکسویه مدیریت می شوند مثل رابطه شما با اجسام اطراف شما مثل لباسی که تن تان است، در این نوع روابط صرفا شما تعیین کننده و کنترل کننده نوع و مدت زمان رابطه میباشید. در دسته بزرگی از روابط شما نصف داستان هستین وآدمها و گاها حیوانات و گیاهان در ارتباط با شما نصفه دیگر این ارتباط را تشکیل میدهند. برخی از این روابط احساسی و عاطفی می باشند مثل روابط شما با پدر و مادر و فرزند و همسر و دوست پسر یا دوست دختر و برخی خشک و رسمی مثل رابطه با همکاران، مشتریان و روسا. برخی از روابط کاملا فیزیکی هستن و تماس و برخورد فیزیکی روزمره با آن دارید برخی از روابط غیر فیزیکی هستن و از فاصله دور یا یک بستر مجازی برقرار میباشند.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی خانواده

برچسب‌ها: ,,,,