ویتامین E چه نقشی در بیماری های قلبی و گرفتگی های عروق بازی می کند ؟

ویتامین E چه نقشی در بیماری های قلبی و گرفتگی های عروق بازی می کند ؟

ج : کمبود ویتامین E در سرعت پیشرفت مراحل فوق نقش عمده ای دارد، کلسترول در خون به وسیله دو حمل کننده جا به جا می شود LDL (Low density lipoprotein) و HDL (High density lipoprotein ) این دو ماده درخون جریان دارند و کلسترول را با خود حمل می کنند. اگر مقدار LDL خون بیشتر از حد معمول باشد؛ احتمال خطر بروز آرتریواسکلروز، بر طبق مکانیسمی که توضیح داده شد افزایش می یابد. ویتامین E و ویتامین C به عنوان دو آنتی اکسیدان، معروف شناخته شده اند. ویتامین E به عنوان یک ماده حیاتی آنتی اکسیدان چربی دوست (لیپوفیل) است که فقط در چربی حل می شود. و برعکس ویتامین C یک آنتی اکسیدان هیدورفیل یعنی آب دوست، است و فقط در آب حل می شود. ویتامین E در محل های حاوی چربی مثل غشاء سلول ها جمع می شوند و مانع از صدمات رادیکال های آزاد می شوند. به عبارتی ویتامین E مانع از اکسیده شدن کلسترول در غشا سلولی و یا سایر محل ها و یا کلسترول آزاد می شود. تا زمانی که ویتامین E به مقدار کافی در خون باشد، هیچ سلولی مورد حمله رادیکال ها نیست.

بنابراین کسانی که ویتامین E به اندازه کافی استفاده می کنند، از حمله رادیکال ها و آسیب آن ها در امان بوده و از طرف دیگر کلسترول موجود در سلول های آن ها و یا خارج سلولی اکسیده نمی شوند. ولی اگر ویتامین E در بدن کافی نباشد، بر طبق آزمایشات مختلف نشان داده شده است که کلسترول به شکل LDL (که مقدار بیشتری نسبت به HDL در خون می چرخد) سریعاً اکسیده شده و پس از اکسیده شدن، شکلی از LDL ایجاد می شود که می توان آن را به حالت کره ای که به مدت طولانی در خارج از یخچال و در معرض هوا نگه داشته شده باشد، تشبیه کرد. کره پس از ماندن در هوا و درجه حرارت محیط، اکسیده شده و حالت Ransid به خود می گیرد . کلسترول در بدن بدون وجود ویتامین E همین حالت را به خود می گیرد، این ویتامین (ویتامین E) مانع از Ransid شدن کلسترول در بدن می شود.

دسته‌بندی‌ها: گوناگون

برچسب‌ها: ,,,,