ویژگی های یک تنفس کامل و اصولی چیست؟

ویژگی های یک تنفس کامل و اصولی چیست؟

یعنی استفاده درست از تمام اعضای تنفسی در تنفس عمیق، ندرتاً به کتاب یا مرکز آموزشی بر می خوریم که بحث آن راجع به سلامتی و بهداشت و خوب زیستن بوده و صحبتی از اهمیت تنفس عمیق در آن نشده باشد. تنفس عمیق می تواند باعث افزایش سلامتی و طول عمر شود. تنفس ناقص و ضعیف، ضعف بدن، عصبانیت و کمبود کارایی مغز را سبب می شود. اعضایی که در تنفس بطور مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارند عبارتند از : ستون فقرات، گردن، قفسه سینه، شکم، شانه ها، عضلات پشت، بین دنده، و یا دیافراگم، تنفس کامل هنگامی به درستی انجام می شود که تمام بخشهای تنفسی که به آنها اشاره شد، آماده باشند در این حالت حجم هوای پویا و قابل تهویه شش ها بیشتر می شود، و کارایی دستگاه تنفس افزایش می یابد در نتیجه ورود اکسیژن و پیامد آن، ساخته شدن انرژی حیاتی در بدن افزایش یافته می یابد که آن نیز موجب شادابی و سلامت جسم می گردد.

نکته : هرچه قلب و دستگاه تنفس قویتر و سالم تر باشند، کارکرد آنها از نظر تعداد، کاهش پیدا می کند و برعکس.

نکته : انجام دادت تمرینات بدنی و تنفسی مناسب مانع اضافه کار و فشار غیرطبیعی به دستگاههای حیاتی شده، طول عمر مفید زیاد خواهد شد.

نکته : کار دستگاه تنفس و قلب به یکدیگر مربوط بوده، کم کاری یا پرکاری هریک در کارکرد دیگری اثر مستقیم می گذارد.

نکته : دستگاه تنفس و قلب با سیستم عصبی و ذهن، ارتباط نزدیکی دارند و نا آرامی و آرامش یکی در دیگری اثر مستقیم می گذارد.

دسته‌بندی‌ها: طب و زیبایی

برچسب‌ها: ,,,,