چرا برخی از آقایان به همسرشان محبت نمی کنند ؟

برخی از آقایان به این د‏لیل به همسرشان محبت نمی کنند که می ترسد همسرشان این کار آن ها را نشانه ی ضعف آن ها بداند و در نتیجه، اتفاقی که از آن وحشت دارند، یعنی «مورد سوء استفاده ‏قرار گرفتن»، رخ دهد. اگر به «ضعف» و سوء استفاده فکر می کنید، بدانید که نفرت مانع از ارتباط شما شده و به احتمال زیادی شما در وضعیت آشفته ی عجز و ناتوانی گرفتار شده اید.

چه تضادی! ما برای آنکه از احساساتی که ممکن است «ضعف» ما محسوب شوند اجتناب کنیم، خود ‏را به کلی ناتوان می کنیم و ‏نمی توانیم رابطه ی خود را بهتر کنیم: درحالی که عاجزانه امیدواریم که رابطه مان بدتر از این نشود. ما در مورد قدرت و ضعف، آن قدرها هم احمق نیستیم، هستیم؟ خب، این مساله هیچ ربطی به هوش ندارد بلکه فقط به تضادی که در تعریف فرهنگی مردانگی وجود وجود دارد، مربوط می شود. پاسخ دادن به خودآزمایی زیر که «آزمون بی عرضه ها» نام گذاری شده است، می تواند موضوع را روشن تر کند. بهتر است سؤال ها و جواب هایتان را با صدای بلند بخوانید.

آزمون بی عرصه ها

‏در کنار جملاتی که از نظر شما فرد با شهامتی را توصیف می کند، عبارت «مرد واقعی» و در کنار جملاتی که فکر می کنید افراد بی عرضه را توصیف می کند، عبارت «مرد بی عرضه» را یادداشت کنید.

۱- او از اینکه احساس واقعی اش را به خود بقبولاند، می ترسد.

۲- او از اینکه خودش مسؤولیتی را بپذیرد، می ترسد و دیگران را برای افکار، احساسات و اعمال خود سرزنش می کند.

۳- او از اینکه قدرت را در درون خود بپذیرد، می ترسد و در عوض، به دیگران متکی است تا باعث شوند او احساس قدرت کند یا احساس خوب یا بدی داشته باشد.

۴- او از اینکه صمیمی باشد، می ترسد.

۵- او از اینکه محبت کند، می ترسد.

۶- او پشت ناراحتی و عصبانیت پنهان می شود، زیرا از احساس شکست می ترسد.

به دو پرسش زیر با کلمات «بله» یا «خیر» پاسخ دهید :

۷- آیا یک مرد واقعی از اینکه احساس کند آسیب دیده است، می ترسد؟ آیا او نیاز دارد که احساسات خود را با عصبانیت، ناراحتی، کناره گیری یا خشونت بپوشاند؟

۸- آیا یک مرد واقعی، احساسات همسرش را جریحه دار می کند تا از احساسات زودگذری مانند طرز شدن، مورد بی احترامی قرار گرفتن یا تحقیر شدن جلوگیری کند؟

ازمون بی عرضه ها، ارزش های مردانه ی سنتی را در زمینه ی ترس نشان می دهد تا تضادی را که در تعاریف فرهنگی مردانگی وجود دارد، مشاهده ‏کنید. در بیشتر فرهنگ ها، مردانگی به معنای شهامت است؛ یعنی توانایی در تحملی درد و غلبه بر ترس برای حفاظت از انچه برایتان ارزش دارد. هنوز هم تصاویر عمومی مردانگی، ترس از احساسات را نشان می دهند.

دسته‌بندی‌ها: روانشناسی,روانشناسی خانواده

برچسب‌ها: ,,,